En skrovlig botten som har tjocka lager av gammal bottenfärg kan ta flera dagar att få ordning på // Foto: Lars Ericsson

Artiklar

Vårens genvägar – bästa tipsen inför sjösättningen

Ibland kör det ihop sig. Även om du känner till allt som borde göras på båten före sjösättningen är det inte så lätt att hinna med allt under våren. Här är tipsen som hjälper dig att förenkla och spara tid men ändå få båten i sjödugligt skick inför sjösättningen.

Text: Jessika Ericsson • 2020-04-03 Uppdaterad 2023-03-15

Att få båten sjösättningsklar kan ta allt från några kvällar till flera arbetsdagar. Allt beroende på båtens skick, båttyp, båtstorlek och din ambitionsnivå. För den som vill kunna ägna minimalt med arbetstid åt sin båt under vår och höst gäller det därför att tänka till redan vid båtköpet eller båtbytet.

Frågan är bara vilken båt man ska satsa på för att båtägandet ska medföra minsta möjliga arbetsinsats under våren.

August Fagerlund på Svinninge Båt och Motor har lång erfarenhet av att vårrusta olika typer av båtar pro- fessionellt. Hans erfarenhet är att båtens skick är mer avgörande än både storlek, ålder och båtmodell när det kommer till den tid det tar att få båten sjösättningsklar.

– När vi börjar jobba med en båt märker vi tydligt om den har skötts om av tidigare ägare. Och då inte bara den senaste säsongen. Vårrustningsjobben under de två till tre senaste åren har väldigt stor betydelse för hur mycket arbete som krävs.

Enligt August märks det allra tydligast på båtens botten hur grundligt jobb som har gjorts under föregående säsonger. Det är också bottenmålningen med förberedelser som brukar ta längst tid.

– En skrovlig botten som har tjocka lager av gammal bottenfärg kan ta flera dagar att få ordning på. Bottnen ska täckas in och tvättas av.Rester ska samlas upp för miljösanering. Sedan är det slipning och primer före själva bottenmålningen. Att rubba och polera däck och skrov går normalt sett fortare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårens genvägar – bästa tipsen inför sjösättningen
Hur grundligt jobb som gjorts de senaste åren märks tydligast på båtens botten enligt August Fagerlund på Svinninge Båt och Motor // Foto: Lars Ericsson

Till den som vill väga in tiden det tar att vårrusta vid sitt båtköp eller båtbyte tycker August att man bör ta reda på tre saker: När botten senast epoxybehandlades, när och hur grundligt den har polerats och om båten har legat i vattnet under vintern.

– Motorservice brukar de flesta ha koll på när de köper båt och det är vanligare att leja bort. Skicket på bot- ten och skrov, däremot, är det många som inte tänker på att kolla upp, men ett eftersatt skrov kan bli otroligt tidskrävande att få ordning på. Även på en liten och billig båt.

På Svinninge Båt och Motor ligger rekordet, eller bottennoteringen beroende på hur man vill se det, på hela 56 timmar för att få ordning på ett båtskrov. Då ingick enbart polering av skrovet. Båten var en 40-fots segelbåt med blått skrov.

 

Men båttyp, material och ålder har förstås också en viss betydelse.

Nya båtar med nya skrov är oftast enkla- re att få upp lystern på. Och August tycker inte att utrustning som navigationsinstrument, eldragningar, sol- celler och batterier är något som krånglar till det i sam- band med vårrustning av nyare båtar.

– Det gör ingen större skillnad. De flesta plockar bara bort sådant som sitter löst, exempelvis en plotter på pie- destal i sittbrunnen. I övrigt får instrument och utrustning ofta vara kvar och ger inget merjobb under våren. Med mer utrustning krävs i och för sig oftast fler batterier men det tar inte någon lång stund att ta ut dem och eventuellt underhållsladda någon gång under vintern.

På Svinninge Båt och Motor är det dyrare att leja bort vårrustning av en motorbåt än av en segelbåt. Det beror helt enkelt på att motorbåtarna, generellt sett, tar längre tid.

– Motorbåtarnas stora överbyggnader tar mer tid att polera. Det finns fler slag och vinklar där det är svårt att komma åt. Dessutom har de ofta många smala skarndäck som kan vara ganska jobbiga att rengöra och polera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårens genvägar – bästa tipsen inför sjösättningen
Låt inte mängden instrument avskräcka vid båtköpet. August Fagerlunds erfarenhet är att den elektroniska utrustningen inte kräver någon extra arbetsinsats under vårrustningen // Foto: Lars Ericsson

Bland segelbåtarna skiljer sig vita skrov från färgade.

– Vita skrov är betydligt mer lättjobbade. Med en färgad gelcoat måste man jobba i fyra till fem steg och job- ba in medlen fler gånger.

Allra lättast blir vårrustningen med en aluminiumbåt.

Enligt August kräver dessa ett minimum av underhåll.

– Det behövs ingen polering och ingen bottenmålning, så det blir väldigt enkelt ur underhållssynpunkt.

Även om underhållet av en aluminiumbåt är enkelt finns några saker som är viktiga. Det ena är att se upp med korrosion. Det andra är att ha koll på anoderna.

– Att anoderna är i bra skick är jätteviktigt, annars äts båten sakta men säkert upp. Vi märker att det är många nyblivna båtägare som inte känner till det här. På de aluminiumbåtar vi vårrustar byter vi alla anoder varje år. På sin egen båt kan man kontrollera dem, och om de är i bra skick räcker det att borsta av dem. När anoderna har blivit vita fungerar de inte längre. Då är det definitivt dags att byta.

 

 

Vårens genvägar – bästa tipsen inför sjösättningen
Aluminiumbåtar toppar listan över lätta båtar att vårrusta. Ingen bottenmål- ning och ingen polering behövs, men det gäller att se upp med korrosion och att ha koll på anoderna // Foto: Lars Ericsson

Enligt August gäller det också att ha koll på vilken typ av anod som passar på båten. Det finns många olika typer och vissa fungerar på aluminium men inte alla.

– Med fel typ av anod äts anoden upp relativt snabbt. Vilken anod som fungerar beror på vad det är för aluminiumlegering på båten. Det behövs till exempel en starkare anod till Anytecbåtar än till Master och Ockelbo.

I övrigt när det gäller aluminiumbåtar påpekar August att det är viktigt att jordningen blir rätt då man kopplar in något nytt i båten. Med andra ord, så länge anoder, korrosion och jordning hålls i schack så vinner aluminiumbåtarna vårrustningsmatchen.

Vårens genvägar – bästa tipsen inför sjösättningen
Enligt August Fagerlund skiljer det inte så mycket i tid med att få ordning på olika riggtyper. Även ett förstag med lösa karbinhakar måste vara helt och sitta rätt // Foto: Lars Ericsson

I samma hamnområde i Svinninge finns också Niklas Ekmark på riggverkstaden Doghouse Marine. Han har många års erfarenhet av underhåll och service av riggar. Han menar att det gäller att vara noga med det löpande underhållet av sin rigg. Det spar mest tid i längden.

– Det är många som vill spara tid genom att ta upp båten med masten på. Och visst blir det enkelt men det gäller att komma ihåg att riggen behöver ses över, rengöras och smörjas upp med jämna mellanrum. Annars äts tidsvinsten snart upp av att det uppstår bekymmer senare.

Oavsett båttyp och vilken sorts mast båten har menar Niklas att det viktigaste är att rengöra och smörja upp både maströr, trissor och infästningar.

Allt ska snurra lätt.

Att kontrollera att vanten är friska och fina är också viktigt liksom att smörja upp vantskruvarna så att de inte skär ihop. Fallen behöver tvättas för att mjukna upp och bli lättare att hantera.

Niklas erfarenhet är att det inte finns någon viss typ av rigg som är enklare och snabbare än andra att få ordning på inför säsongen. Traditionell mast, rullprofil eller rullmast, alla tar ungefär lika lång tid att gå ige- nom.

– Även ett förstag med lösa karbinhakar måste vara helt och sitta rätt men just vid påmastningen tar det för- stås lite längre tid med en förstagsprofil. Master med rullande segel i masten tar inte mer tid att underhålla men det är viktigt att se till att profilen inne i maströret sitter rätt. I annat fall kan seglet vika sig. Med rullande segel är det också extra viktigt att masten står rätt på däck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårens genvägar – bästa tipsen inför sjösättningen
Se till att den nedre delen av förstagsprofilen sitter helt rätt, så undviker du att förseglet kärvar // Foto: Lars Ericsson

I samband med vårrustning och sjösättning får Niklas ofta rycka ut och hjälpa båtägare som har problem med att förseglet helt plötsligt inte går att rulla ut eller in. 

– Ofta beror det på att det finns delar i rullsystemet som är osmorda eller på någon annan småsak. Det kan till exempel vara något fall som kärvar. Om förseglet är nytt kan det vara att förstaget inte har anpassats till segelmåtten på rätt sätt.

Det händer också ganska ofta att någon skruv till förstagsprofilen lossnar under vintern och att profilen på grund av det hamnar lite fel. Låsmuttrarna behöver vara i exakt rätt hål. Om de står ovanför en skruv eller är fästa i en skruv som sitter fel blir det snart problem med något som skaver. Det kan enkelt undvikas genom att man känner efter i nedre delen av inrullningsprofilen, så att allt sitter helt rätt där.

 

Fotnot. Texten är tidigare publicerad i Praktiskt Båtägande 2019/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Checklistor inför sjösättningen:

Vårens genvägar – bästa tipsen inför sjösättningen
Vårens genvägar – bästa tipsen inför sjösättningen
Vårens genvägar – bästa tipsen inför sjösättningen

TV: Här urartar sjösättningen totalt

TV: Här skapar sjösättningen en flodvåg över vägen

TV: Här sjösätts 475-tonsbåten – med båtkärra

TV: Här lyckas de rädda bilen vid båtrampen – nästan


Text: Jessika Ericsson • 2020-04-03
ArtiklarpraktisktbatagandeVårrustningVårrustning
Rulla till toppen