Det finns några enkla regler att följa för att hålla sig på rätt sida lagen när man vinterförvarar hemma. Foto: Johannes Nordemar

Artiklar

Vinterförvara båten på tomten – detta gäller

Vinterförvarar du på din tomt? Då bör du känna till några saker för att inte hamna på kant med lagen – eller grannarna.

Text: Johannes Nordemar • 2017-10-25 Uppdaterad 2021-06-09

På samma sätt som en fastighetsägare får ställa upp en friggebod på den egna tomten utan bygglov, får två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar nu ställas upp och säsongsförvaras intill ett en- eller tvåbostadshus. Det skriver Boverket på sin webbplats med anledning av den nya lag som trädde i kraft 1 juli 2017. 

Tidigare har det i vissa kommuner behövts bygglov för vinteruppställning av båt och husvagn på egen tomt under längre tid än tio veckor, då båten eller husvagnen har kunnat användas som bostad och därför klassats som en byggnad. Den nya lagen innebär ett undantag från lovplikten i Plan- och byggförordningen. 

* Ett villkor är att båten inte används som bostad, gäststuga eller liknande under säsongsförvaringen.

* Det krävs också att det redan finns ett hus på tomten, vilket även innefattar fritidshus. Rätten gäller även om marken arrenderas. 

* Om en båt placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannarnas godkännande. Uppställningen får inte heller ske inom ett särskilt värdefullt område, och strandskyddsdispens kan krävas i vissa fall. 

Viktigt att tänka på ur ett försäkringsperspektiv:

* När det gäller försäkring av båt som är uppställd på egen tomt gäller de vanliga aktsamhetskraven. Bland annat ska eventuell trailer vara låst med godkänt lås.

* Montera av motorer. Försäkringsbolaget Svenska Sjö har ett krav på att motorer upp till 50 hästkrafter eller 90 kilo ska monteras av, liksom lös elektronisk utrustning och liknande. Liknande villkor hittar vi också hos andra bolag. Hos Atlantica gäller det utombordsmotorer upp till 40 hk, hos Länsförsäkringar omonterade utombordare och hos if alla utombordare. Motorerna ska monteras loss från båten och förvaras i låst byggnad under vinterförvaring eller permanent uppställning på land.

– Man ska vara medveten om att stöldrisken ökar när man ställer upp båten på egen tomt, särskilt om båten förvaras vid en obevakad sommarstuga. På en båtklubb finns ju nästan alltid bevakning, säger Jacob Enestad, skadechef vid Svenska Sjö.

9 tips: Så undviker du problem när du vinterförvarar i sjön

Test: Vi frostspränger kulventiler – en typ är överlägset sämst

Så vinterförvarar du batterierna bäst

5 tips: Så förbereder du ribbåten för vinterförvaring


Text: Johannes Nordemar • 2017-10-25
ArtiklarpraktisktbatagandeHöstupptagningPraktiskt Båtägandevinterforvara
Rulla till toppen