De allra flesta som drunknar när de är ute med båten är över 60. Foto: Unsplash

Båtnytt

Allt färre drunknar vid båten

Året är inte slut, men redan nu är det möjligt att skönja en trend i statistiken bland drunkningsolyckor. Och en sak är tydlig: Drunkningar i samband med båtliv minskar.

Text: Elinor Karlin • 2022-11-15 Uppdaterad 2022-11-15

12 personer har hittills omkommit vid drunkningsolyckor i år i samband med att de varit ute med sin fritidsbåt. Det är resultatet efter att Svenska livräddningssällskapet har presenterat sin preliminära månadsstatistik. Antalet är oförändrat sedan i augusti, alla de omkomna rapporterades under vår- och sommarmånaderna. Året är ännu inte slut, men mycket tyder på att antalet drunkningar kommer följa den sjunkande trend som synts under många år.

– Det är tack vare samverkan mellan väldigt många olika organisationer och myndigheter. Något ljus i det här är att det hela tiden blir färre och färre. Det går åt rätt håll, och som alltid när man ska plana ut kurvor så krävs det mer pricksäkra insatser ju färre fall det handlar om, säger Mikael Olausson, områdesansvarig för vattensäkerhet och statistik på Svenska livräddningssällskapet.

Under hela förra året rapporterades 17 omkomna i drunkningsolyckor i samband med fritidsbåtliv, och alla skedde innan oktober månad var slut. I nästan alla de fallen var det män och majoriteten var över 60, en tendens som återkommer även i år.

LÄS MER: Drunkningsolyckorna ökar

– De flesta som omkommer i fritidsbåtlivet är män, och tittar man på drunkningsolyckor generellt så är det till 80 procent män som drabbas. Men det är inget unikt, utan det gäller också olyckor generellt.

Värt att nämna är att även kajak och kanot räknas som fritidsbåtar i statistiken. I år har drygt hälften av olyckorna skett på en insjö, med både kanoter och motorbåtar som varit inblandade.

LÄS MER: Här är regionen som noterade noll drunkningsolyckor – för andra året i rad

– Inte sällan är det fiske de är ute för, och majoriteten saknar flytväst. Det är intressant, om man tittar på båtlivet generellt ute till havs så är det ganska säkert. Men vi har en utmaning på de mindre sjöarna, de som är ute är ofta ensamma. Där kommer utmaningarna, säger Mikael Olausson.

Varför olyckorna sker är många gånger svårt att svara på, eftersom flera av de drabbade varit ensamma när det hände.

– Vi vet inte fullt ut hela bilden men man kan tänka sig att de har fiskat i samma sjö flera år, kanske är de trygga med hemmavatten, en falsk trygghet. Av de som omkommer vid drunkning totalt sett så har 40 procent alkohol eller andra droger spårbart i blodet.

5 TIPS – så säkrar du upp dig till sjöss

Förberedelse: ”Man måste ha rätt kunskap, rätt utrustning, rätt sällskap. Vi brukar säga att över hälften av de som drunknar skulle ha överlevt om de hade haft flytväst på sig”.

Simmkunnighet: ”Att vara simkunnig är nog ändå första grundkursen för att närma sig vatten. Att lära sig förstå sin egen förmåga. Minst lika viktigt är att förstå vad man inte kan, och därför inte ge sig ut”.

Nödsignaler: ”Får du i väg ett larm till 112 eller över VHF-kanal 16 så blir du i de allra flesta fallen faktiskt räddad. Det är väldigt viktigt att man larmar i tid”.

Utrustning: ”Den bästa flytvästen är den du har på dig, och så förstås en som passar för ändamålet. Sedan är det bra med mobil i vattentätt fodral. Du kan också annan utrustning för att få i väg ett larm, typ en epirb. Utrustning handlar också om att se till att du har en sjöduglig båt.

Sällskap: ”Ta med folk i båten som kan hjälpa dig. De kan hjälpa dig att avvärja eller bromsa, kanske fatta beslutet att stanna kvar i viken, eller att inte gå ut över huvud taget”.


Text: Elinor Karlin • 2022-11-15
BåtnyttSvenska Livräddningssällskapet
Rulla till toppen