Båken på ostsidan av Arkö får nu skydd som byggnadsminne. Foto: Patrick Björklund

Båtnytt

Arkö båk blir byggnadsminne

Öster om Norrköping har Arkö båk väglett sjöfarare sedan 1831. Nu skyddas den som byggnadsminne.

Text: Joakim Hermansson • 2022-07-18 Uppdaterad 2022-07-08

På ön Arkö öster om Norrköping finns på Österängsberget sjömärket Arkö båk, vars äldsta delar är från 1831. Efter en större om- och påbyggnad 1891 fick den sin nuvarande höjd på imponerande 20 meter. Båken ägs av föreningen Arkö Båks Vänner som bildades 2005 för att säkra byggnadens framtid. Arkö båk är den enda bevarade båken av sitt slag i Östergötlands län och har varit med om mycket. Under de två världskrigen användes den exempelvis för bevakning av farleden och fungerade då som en signalstation.

Bevakning skedde dygnet runt, vilket innebar övernattning för soldaterna. Väggarnas panel har klotter av olika slag med namn, initialer och årtal. Flera av dem är gjorda av soldater som vaktade farleden. Trots att båken är otillgänglig och kräver tillgång till båt har den lockat till sig besökare som även de har skrivit namn och besöksdatum på väggarnas panel. Bland besökarna finns kompositören och författaren Evert Taube.

– Arkö båk står som en symbol för den östgötska skärgårdsseglingen och berättar både om äldre tiders sjöfart och krigshistoria, säger Patrick Björklund, länsantikvarie och enhetschef för enheten för plan och kultur på Länsstyrelsen Östergötland.

När Arkö båk nu skyddas som byggnadsminne innebär det att den varken får rivas, flyttas, byggas om, byggas till eller på annat sätt förändras utvändigt. Det får inte heller göras ingrepp i byggnadens stomme eller i den inre fasta inredningen. Byggnaden ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värden inte minskar. Arkö båk är den femte båken i Sverige som byggnadsminnesförklaras.


Text: Joakim Hermansson • 2022-07-18
BåtnyttNavigationNyheter
Rulla till toppen