Joakim Hermansson har i flera år ingått i juryn i tävlingen European Yacht of the Year. För våra läsare berättar han hur testerna av världsdelens finaste båtar går till.

Båtnytt

Europas bästa båtar testas – så går det till

Så här års samlas några av Europas mest välrenommerade båtjournalister för att testa de allra bästa båtarna till utmärkelsen European Yacht of the Year. PB:s egen testredaktör Joakim Hermansson är med i juryn och berättar om hur testerna går till.

Text: Joakim Hermansson • 2023-10-13 Uppdaterad 2023-10-24

Att testa båtar är ett av de roligaste uppdragen som journalist på Praktiskt Båtägande, men också ett av de svåraste och mest krävande, med många olika utmaningar att hantera. Oavsett om det handlar om motorbåtar eller om segelbåtar så är de ju komplexa produkter som ska kunna användas av vitt skilda människor under lika skiftande omständigheter. Just att testa under många olika förhållanden är ofta svårt att åstadkomma, eftersom man alltid har begränsad tid till sitt förfogande. För att kunna ge ett riktigt rättvisande utlåtande skulle man ju allra helst vilja bo, äta och leva i en båt i flera dygn och i såväl busväder som finväder, men det låter sig av naturliga skäl inte göras.

Segelbåtar provseglas oftast inom ramen för European Yacht of the Year, där jag är Sveriges och Praktiskt Båtägandes representant i juryn. Varje sommar nominerar vi årets bästa nya båtar i flera olika kategorier. Family Cruiser, Performance Crui­ser, Bluewater Cruiser och Luxury Yacht är några exempel, men vi har också haft egna kategorier för flerskrovsbåtar och speciella båtar som inte passar in i någon annan grupp. Produktutvecklingen i branschen har gjort att juryn har en tuffare uppgift än tidigare att kategorisera båtarna rätt. Dagens båtar ska ofta fylla flera syften och låter sig inte lika enkelt sorteras in i klart avgränsade fack. Exakt antal och indelning varierar från år till år beroende på vilka nyheter som lanserats, men vi brukar alltid landa på mellan 20 och 25 båtar i fem, sex kategorier.

LÄS MER: Två svenska båtar nominerade till European Yacht of the Year

De utvalda båtarna samlar vi sedan på två platser under hösten, gärna i samband med någon stor mässa för att minimera vår och varvens tidsåtgång och kostnad. Ofta blir det en ort i Medelhavet, som de senaste åren varit spanska Port Ginesta strax söder om Barcelona, och en längs Atlantkusten, där La Rochelle i Frankrike är vanligast. Där provseglar vi i tvåtimmarspass som gör att varje juryledamot med ett kort lunchavbrott mitt på dagen ändå kan hinna med fyra båtar per dag. Besättningsbytena sker med hjälp av ribbåtar ute på vattnet.

Två timmar är förstås alldeles för kort tid för att till fullo testa en båt, men konceptet fungerar ändå helt okej, tack vare att vi är ett dussin dedikerade testare som har förtroende för varandra, samarbetar bra och utbyter erfarenheter. Den totala testtiden per båt summerar ju till 24 timmar för hela juryn, vilket är betydligt mer värdefullt än mina egna lite futtiga två. På kvällarna samlas vi alltid runt middagsbordet för att diskutera dagens intryck, och det brukar vara mycket intressant att få höra andras uppfattningar och väga dem mot egna iakttagelser.

För att få struktur på testerna utgår varje juryledamot från ett gemensamt testprotokoll som underlättar senare diskussioner och utvärderingar. Grundkriterierna är seglingsegenskaper, ombordkomfort, finish och kvalitet i utförandet, liksom pris och ekonomi, design och utseende och slutligen innovationshöjd. Miljöaspekter uppmärksammar vi också mer och mer och väger in i bedömningen eller ger speciella omdömen för värdefulla insatser. Allt nedtecknas och betygsätts av var och en inför slutmötet, där alla får redogöra för sina intryck innan vi röstar. 

Juryledamöterna har ofta olika uppfattning, och det är inte ovanligt med nattmanglingar när årets båt ska utses, men ingen får rösta på en båt från sitt eget land. Utmärkelserna tillkännages varje år i januari vid en galakväll på den stora mässan Boot i Düsseldorf.


Text: Joakim Hermansson • 2023-10-13
BåtnyttBåttestEuropean Yacht of the Year
Rulla till toppen