Svenska kusternas sjöräddningsenheter har haft mindre att göra under 2022. Foto: Elinor Karlin

Båtnytt

Färre i sjönöd förra året: ”Kan vara bränslepriset”

Höstens positiva sjöräddningsstatistik bekräftas: Under år 2022 blev det en kraftig minskning av sjöräddningsärenden. Anledningen kan vara att färre åkte båt.

Text: Elinor Karlin • 2023-01-25 Uppdaterad 2023-01-25

År 2022 var ett tryggare år på sjön, enligt färsk statistik som sammanfattar året. Totalt hanterade Sjöfartsverket 964 sjöräddningsärenden, att jämföra med 1167 stycken året innan.

– Att sjöräddningssiffrorna minskar kan bero på att det upplevdes vara mindre båttrafik under 2022, som kan ha sin förklaring i faktorer som högre bränslepriser, inflation och att fler valde att tillbringa semestern utomlands istället för i skärgården efter pandemin, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella sjö- och flygräddningscentral, JRCC, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Båtlivet tryggare i år – färre sjöräddningar

Storstadsregionerna är i vanlig ordning hårdast drabbade, med Stockholm, Västra Götaland och Skåne i topp på listan. Totalt utgör de tre regionerna ungefär hälften av alla ärenden. Å andra sidan står de tillsammans för en kraftig minskning på 107 ärenden, vilket motsvarar nästan en femtedel av 2021 års siffra i de tre regionerna.

– Den största delen av våra sjöräddningsärenden förra året rörde fritidsbåtar. Larmorsakerna har varierat och handlat om alltifrån motorhaverier och grundstötningar till hårt väder, säger Annika Vestergård.

De flesta hamnar i sjönöd på grund av propeller- eller motorhaveri. Därefter kommer grundstötningar och hårt väder. Även Sjöräddningssällskapet ser samma sjunkande trend när det kommer till sjöräddningslarm där det råder fara för liv, även om de fortfarande gör ungefär lika många förebyggande utryckningar som vanligt.

– Att färre hamnar i sjönöd är positivt, och då de förebyggande utryckningarna fortsatt är många kan man se som att vi lyckas hjälpa fler innan läget är kritiskt. Att skaffa sig kunskap om sjösäkerhet och slå larm tidigt minskar riskerna, säger Adam Goll Rasmussen, räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Sjöräddningsinsatser under 2022 (2021 inom parantes)

 1. Stockholms län 216 (242)
 2. Västra Götalands län 210 (265)
 3. Skåne län 118 (151)
 4. Mälaren 71 (83)
 5. Hallands län 58 (67)
 6. Kalmar län 52 (67)
 7. Vänern 36 (42)
 8. Blekinge län 35 (32)
 9. Gotlands län 30 (28)
 10. Södermanlands län 20 (28)
 11. Västernorrlands län 19 (31)
 12. Vättern 19 (25)
 13. Östergötlands län 18 (26)
 14. Gävleborgs län 16 (13)
 15. Norrbottens län 15 (22)
 16. Uppsala län 9 (22)
 17. Västerbottens län 9 (14)
 18. Grannländer 6 (7)
 19. Västmanlands län 3 (0)
 20. Värmlands län 2 (1)
 21. Örebro län 2 (0)
 22. Jönköpings län 0 (0)

Källa: Sjöfartsverkets sjöräddningsstatistik för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31. 2021 års siffror inom parentes. Statistiken är fördelad över Sjöfartsverkets olika räddningsområden, vilket inkluderar både län samt svenskt sjöterritorium.


Text: Elinor Karlin • 2023-01-25
BåtnyttSjöfartsverketSjöräddningssällskapet
Rulla till toppen