HMS Nordkaparen vid kaj på Maritiman i centrala Göteborg. Foto: Leif Jørgensen/Wikimedia Commons

Båtnytt

Museibåt stängdes – radioaktiva ämnen ombord

Vid Packhuskajen i centrala Göteborg ligger en rad mäktiga fartyg förtöjda – men ett par av dem bar på en obehaglig hemlighet. Nu är ubåten Nordkaparen stängd för både besökare och personal.

Text: • 2022-09-29 Uppdaterad 2022-09-29

Efter en kontroll ombord på u-båten Nordkaparen i Göteborg beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att förbjuda fler besök på båten. Ubåten ägs av det flytande fartygsmuseet Maritiman.

”Det finns risker att vistas i dessa miljöer. Därför har SSM ålagt Maritiman att kartlägga hela området”, kommenterar myndighetens inspektör Anna Murawjöff, enligt GP.

Enligt tidningen kommer de radioaktiva ämnena från en självlysande radiumfärg som en gång i tiden användes för att besättningen skulle kunna orientera sig ombord. Även om det inte finns några akuta risker för strålskador så är nu ubåten stängd för både besökare och personal.

– Vi stängde ubåten så fort vi nåddes av Strålsäkerhetsmyndighetens föreläggande, men resten av Maritiman är öppet fram till den 6 november, säger museets vd Ulrika Carlsson till GP.

Dessutom har delar av jagaren Småland stängts av för besökare, efter att ha fått anmärkningar under inspektionen. Småland är det största örlogsfartyg i Skandinavien som finns bevarad på museum och det har varit möjligt att stänga av de delar av fartyget där man upptäckt radioaktiv strålning. Vd:n Ulrika Carlsson meddelar att de hoppas kunna lösa problemet med strålning lagom tills museet igen i april, efter sitt årliga vinteruppehåll.


Text: • 2022-09-29
BåtnyttMilitärbåtar
Rulla till toppen