Svenskar har mer otur med sig på sjön, enligt statistik från Skipperi. Foto: Skipperi

Båtnytt

Svenskar går oftare på grund

Visserligen slår finnarna oss i hastighet – men ändå vi hamnar på grynnorna oftare än våra nordiska grannar.

Text: Joakim Hermansson • 2022-06-29 Uppdaterad 2022-06-19

Båtdelningstjänsten Skipperi levererar i sin senaste rapport om det nordiska båtlivet intressant statistik från inte mindre än 70 000 båtturer med bolagets båtar. Om man får tro Skipperis analys är den genomsnittliga nordiska båtturen 17 sjömil och resulterar för svenskarnas del i grundkänning 1,9 gånger oftare än för finnarna och 2,3 gånger oftare än för danskarna. Män uppges gå på grund sju procent oftare än kvinnor, och det ska enligt rapporten krävas över tio års båterfarenhet innan man kan se att mängden skador minskar. När det gäller hastigheterna verkar finnarna ha mest bråttom på sjön, då de med sina 9,7 knop i medelhastighet kör 27 procent fortare än danskarnas 7,6 knop. Vi svenskar håller enligt Skipperi i snitt 9,1 knop under våra båtfärder.

– Vi samlar data från alla våra över 300 båtar, och tack vare att vi har liknande modeller i alla länder så får vi ett bra underlag för jämförelse, kommenterar Skipperis vd Axel Nordman.

Enligt statistiken så dröjer det också flera år innan erfarenheten på sjön gör oss säkrare. Först efter tio års erfarenhet av båtliv syns en minskning i antalet olyckor. En av de mest olycksdrabbade platserna i Sverige ligger norr om Rindö, i Stockholms innerskärgård.

Läs hela rapporten hos Skipperi.


Text: Joakim Hermansson • 2022-06-29
BåtnyttOlyckor
Rulla till toppen