Havsbaserad vindkraft planeras på väldigt många platser runtom Sveriges kust, framförallt i södra Sverige. Där finns både goda förutsättningar med mycket vind, samtidigt som behovet är stort. Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

Båtnytt

Fritidsbåtar glöms bort när vindkraften planeras

Bättre riskanalyser är kravet från de svenska båtföreningarna, som ryter ifrån mot landets planer på havsbaserad vindkraft. "När vi får se dem är det ofta för sent", säger Fredrik Norén, Svenska kryssarklubben.

Text: Elinor Karlin • 2021-12-10 Uppdaterad 2021-12-14

Havsbaserad vindkraft planeras runt nästan alla svenska kuster – men väldigt få av projekten tar hänsyn till fritidsbåtarna. Det anser Svenska kryssarklubben som vill ha bättre riskanalyser för av vindkraftparker kan innebära för fritidsbåtar. Nu vill föreningen själv få vara med och bidra på ett tidigare stadium. 

– Vi får komma med i en del samrådsunderlag, men inte överallt. Det är svårt, ofta är det upp till de enskilda bolagen huruvida de tar med oss eller inte. När det väl kommer till att beslutsunderlaget ska diskuteras så är vi en remissinstans, men då är det ofta för sent, säger Fredrik Norén, generalsekreterare i Svenska kryssarklubben. 

Fredrik Norén, Svenska kryssarklubbens generalsekreterare, menar att föreningen ändå är positiv till havsbaserad vindkraft. ”Vi får acceptera att vi kommer ha en inskränkning i vår rekreaktion”, säger han. Foto: Pressbild

Det är tillsammans med Svenska båtunionen och Svenska seglarförbundet som de har identifierat fem säkerhetsrisker med att inte ta med fritidsbåtägares intresse i samrådsunderlagen inför etableringen av en vindkraftspark. En risk är svårigheter vid räddningsinsatser. Insatser med helikopter försvåras kraftigt om en båt havererar och behöver hjälp mitt i en vindkraftpark. 

– Det är enormt höga kraftverk vi pratar om, uppemot 300 meter, just det flygområde som helikoptrar verkar i. Det i sin tur bör man ta med i en säkerhetsanalys, säger Fredrik Norén. 

LÄS MER: Nordiskt samarbete ska ge världens största vätgasfärja

De menar också att det saknats kunskap om vart fritidsbåtar faktiskt rör sig på sjön. En kraftverkspark kan planeras med gott om avstånd till sjöfarten men ändå blockera en populär farled för fritidsbåtar som ska till Gotland. Detta har Kryssarklubben upptäckt efter att ha köpt in AIS-data från Sjöfartsverket. 

– Jag tror att vi har underskattat tidshorisonten för de här projekten tidigare. Ofta skriker vi när något redan håller på att införas, men för att få gehör så behöver vi vara ute i god tid. Det tror jag är väldigt väsentligt att vi har förståelse för, och kan jobba med ett längre tidsperspektiv i vårt påverkansarbete. 

LÄS MER: Klimatdebatten påverkar inte båtägarna

Under helgen hade föreningen sitt årsmöte i Malmö. Åsikterna är blandade hos de enskilda medlemmarna men klubben som helhet ska fortsätta arbeta för att havsbaserad vindkraft ska kunna implementeras – men med fritidsbåtägares intresse och säkerhet i åtanke. 

– Jag är väldigt glad att det är där som föreningen har landat. Vi ser att det inte är en hållbar situation i samhället och att vi behöver mer vindkraft, säger Fredrik Norén. 

Inte alla i föreningen är positiva till den ökade etableringen av havsbaserade vindkraftverk. Det finns en viss oro för att båtlivet kan komma att påverkas negativt, kopplat till att utsikten förfulas och att vissa vatten helt enkelt inte kommer gå att åka båt på. 

– Det är möjligt att det hade landat annorlunda om vi diskuterat frågan för två år sedan. Men nu har vi brist på energi och det blir väldigt påtagligt att vi behöver vindkraft. Då får vi acceptera att vi kommer ha en inskränkning i vår rekreation och i den fria horisonten för att vi ska kunna fortsätta leva i ett industriland, säger Fredrik Norén. 

FAKTA / Fem risker med havsbaserad vindkraft och fritidsbåtar

  • Svårigheter vid räddningsinsatser. Om en fritidsbåt får motorhaveri eller av andra orsaker driver in i en vindkraftspark, blir det svårt att bistå med räddningshelikopter eller räddningsfartyg i en park.
  • Ett stort område blir ett hinder för att söka skydd från öppet hav mot land vid hårt väder.
  • Elektroniska navigationshjälpmedel kan påverkas.
  • Viktiga naturhamnar ur säkerhetssynpunkt för fritidsbåtar ska inte få ankringsförbud, vilket kan orsakas av kabeldragningar. 
  • Viktigt med samordning av parkerna. många kvadratkilometer av vattenområden som trafikeras av fritidsbåtar påverkas och i princip blir ofarbara.

Källa: Svenska kryssarklubben


Text: Elinor Karlin • 2021-12-10
BåtnyttNyheterOmställningenSvenska BåtunionenSvenska KryssarklubbenVindkraft
Rulla till toppen