Genrebild. Foto: Unsplash

LivetOmbord

Fyllde igen viken – nu hotas campingägare med vite

En campingägare norr om Smögen i Bohuslän hotas med vite på 500 000 kronor efter att ha fyllt ut en strandremsa vid campingen. Kampen kring tillgängligheten till våra kustremsor hårdnar allt mer.

Text: Jens Augustinsson • 2017-01-03 Uppdaterad 2022-04-04

Som vi skrivit om tidigare blossade förra året en konflikt upp mellan badande och båtägare i norra Vänern. Bråket gällde tillgängligheten till en badplats, som försämrats då en båt låg i vägen stora delar av säsongen. Båtägaren vägrade flytta båten och saken gick så långt att Kronofogdemyndigheten kopplades in.

Konflikter av det här slaget blir allt vanligare i takt med att våra kuststräckor ökar i populatitet. Fler och fler människor med olika intressen ska samsas om klippor, stränder och vikar.

Nu har ytterligare ett fall uppmärksammats av tidningen Bohusläningen. Det gäller en campingplats strax norr om bohuslänska sommarmetropolen Smögen, där ägaren under en tioårsperiod byggt på strandremsan och samtidigt försvårat för närboende att ta sig förbi för att komma till en närliggande badplats.

Campingägaren säger till Bohusläningen att det handlar om att kompensera för all grus och sten som varje år dras ut i havet. Miljönämnden i mellersta Bohuslän är dock av en annan uppfattning och uppmanar nu campingen att återställa det 565 kvadrameter stora området till hur det såg ut 2006, med vite på 500 000 kronor som följd om jobbet inte utförs.

Miljönämnden förbjuder samtidigt campingen att använda mark som omfattas av strandskyddet till campingverksamhet.

– Vi har fått klagomål från boende i området som inte kan ta sig fram till en badplats som ligger i närheten och i vill också att området ska återställas. Det handlar om att vi vill slå vakt om allmänhetens rätt att vistas i området, säger Eva Abrahamsson (M), ordförande i Miljönämnden till Bohusläningen.

Det har också gjorts en anmälan till åklagarmyndigheten om misstänkt miljöbrott. 

Fyllde igen viken – nu hotas campingägare med vite
Det är det här området som konflikten handlar om…
Fyllde igen viken – nu hotas campingägare med vite
…vid Sotenäs Camping som ligger strax norr om Smögen i Bohuslän. Kartor: Google maps

Felförtöjd båt blev grannfejd – kopplar in kronofogden

Därför får du lägga till även vid privata bryggor

TV: Här fastnar 15-tonsvalen under bryggan i Kungshamn


Text: Jens Augustinsson • 2017-01-03
LivetOmbordNyheterBohuslänStrandskyddet
Scroll to Top