Båtbrand

Båtnytt

Båtbränder ökar dramatiskt – flertalet härleds till samma felkälla

Antalet fall har nästan fördubblats sen 2017.

Scroll to Top