Båtsäsongen hotas av leveransproblem. Foto: Elinor Karlin

Trassliga båtaffärer

Fråga: Ersättning för sent levererad båt?

Strax innan leveransdatum fick den blivande båtägaren veta att båten försenas - rejält. Har man rätt till ersättning?

Text: Jessika Ericsson • 2022-07-15 Uppdaterad 2022-07-08

Fråga:

Jag beställde en ny, tysktillverkad båt av en svensk återförsäljare under hösten. Strax före utsatt leveransdatum meddelade återförsäljaren att båten blir två månader försenad på grund av coronapandemin (komponentbrist och tidvis stängda båtfabriker i Europa). En så stor försening gör att jag missar stora delar av båtsäsongen. Nu vill jag häva köpet eller åtminstone få pris­avdrag. Har jag rätt till det?

Svar:

Felix Ekman, tidigare jurist på Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Det är konsumentköplagen som gäller här. Den säger att om inget annat har avtalats, ska varan (båten) levereras utan onödigt dröjsmål, senast efter 30 dagar. Men det går att avtala om andra leveranstider.

Om båten inte levereras enligt avtalet, eller inom 30 dagar om det inte finns ett avtal, och det därmed föreligger dröjsmål så har köparen rätt att hålla inne betalningen. Köparen får också välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet eller att häva köpet. Dock finns en del förutsättningar. Exempelvis ska förseningen vara av väsentlig betydelse för köparen för att hen ska kunna häva köpet. Om köparen avbeställer varan innan den har avlämnats har säljaren inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning, även om säljaren inte är i dröjsmål. Men då har säljaren rätt till ersättning från köparen för olika förlustposter, som kostnaden för retur till leverantören och utgifter för att återställa en specialanpassad vara. Prisavdrag kan man bara få om det finns något fel på varan (båten), inte vid dröjsmål med leveransen.

Mats Eriksson, vd Sweboat
Situationer som liknar den i exemplet har båtbranschen tyvärr fått uppleva de senaste två åren. Det är ledsamt och en situation som ingen hade kunnat förutspå. Sweboat har inte tagit fram någon policy för de här situationerna, utan varje båthandlare har hittat uppgörelser med sina kunder.

Vissa kunder har fått häva nybåtsköpet och skaffat en begagnad båt istället. Det har också funnits situationer där båten har kommit i tid men utan motor, så båthandlaren inte har kunnat leverera en komplett båt. Leveransproblemen har varit större för utombordsmotorer än för båtskrov. Vissa båthandlare har låtit kunderna få beställa båtar med en motor istället för två för att ge fler möjlighet att få en körklar båt levererad till säsongen.

Felix Ekman. Foto: Pressbild
Mats Eriksson. Foto: Pressbild

Text: Jessika Ericsson • 2022-07-15
ArtiklarTrassliga båtaffärer
Scroll to Top