Varvsarbetet blev dyrare än planerat. Foto: Unsplash

Trassliga båtaffärer

Varvet saltade fakturan – måste jag betala?

Vissa pristillägg är helt okej, menar tidigare juristen på ARN.

Text: Jessika Ericsson • 2022-07-27 Uppdaterad 2022-07-08

Fråga:

Min båt råkade hamna på grund och har reparerats på ett båtvarv. Nu vill varvet ha mer betalt än vi kom överens om. Måste jag betala?

Svar:

Felix Ekman, tidigare jurist Allmänna reklamationsnämnden
I det här fallet har varvet gjort mer än båtägaren gett i uppdrag, och därför är det konsumenttjänstlagens paragrafer om tilläggsarbete som är tillämpliga. Enligt dessa har varvet rätt att göra ett pristillägg på upp till 15 procent för tilläggsarbeten utöver vad som är överenskommet. Avtalet kan vara muntligt eller skriftligt. Om ett tilläggsarbete är lämpligast att göra i samband med det ursprungliga uppdraget ska varvet först kontakta båt­ägaren för anvisningar.

ARN har haft ett antal ärenden de senaste åren där båtägare hamnat i tvist med båtvarv om omfattning och betalning i samband med reparationer. I ett exempel anlitade båtägaren ett marincenter för motorservice. Efter avslutat arbete fick han en faktura för av- och påmontering av motorn, vilket företaget inte hade informerat om, samt för rengöring av motorstyrröret, vilket han inte bett om.

ARN:s beslut blev att marincentret hade rätt att ta betalt av båtägaren för motorservicen men inte för rengöring av motorstyrröret. Motiveringen var att marincentret inte kunde visa att parterna var överens om att det arbetet skulle utföras. Det fanns heller inget stöd för att rengöringen var ett tilläggsarbete som behövde göras i samband med motorservicen.

Felix Ekman. Foto: Pressbild

Text: Jessika Ericsson • 2022-07-27
ArtiklarTrassliga båtaffärer
Scroll to Top