Populära naturhamnar kommer förmodligen inte att påverkas av några båtförbud som ett resultat av den blivande hamn- och kustplanen. Foto: Adrien Aletti/Unsplash

Stockholms skärgård

Inga båtförbud i Värmdös naturhamnar – så funkar hav- och kustplanen

Värmdö kommun sopar för framtiden i skärgården och hoppas kunna anta en hav- och kustplan. Och fritidsbåtlivet är inte i fara enligt kommunekologen, trots formuleringar i planen.

Text: Elinor Karlin • 2023-07-10 Uppdaterad 2023-07-10

Värmdö kommun, en av de största kommunerna i Stockholms skärgård, är på väg att upprätta en hav- och kustplan som ska vara vägledande i inför framtida beslut. När den är klar blir den ett tillägg till kommunens översiktsplan, ett verktyg för att planera utveckling och bevarande av kommunens skärgårdsmiljö. 

– Alla kustkommuner i Sverige ansvarar för planeringen av hav och land, det går att jämföra med de nationella havsplanerna, säger Karolina Eriksson, projektledare för hav- och kustplanen, på Värmdö kommun. 

Planen ligger nu ute för samråd och målet är att den ska antas under 2024. Men en rad i den blivande planen har rört upp känslor hos båtägare i området: ”I särskild skyddsvärda vikar bör båttrafik och ankring i områden grundare än 6 meter förbjudas.”

Meningen förekommer i avsnittet ”Hav i balans och rent vatten” under rubriken ”Grunda havsvikar”. Men vad innebär det i praktiken för oss båtägare? Vi hänvisas till kommunekologen Gundula Kolb som svarar på våra frågor. 

Hur stor påverkan skulle det kunna ha? Är det många platser i skärgården som det handlar om?

– Om det blir aktuellt kommer det enbart beröra ett fåtal mycket begränsade områden – områden med mycket höga värden och mycket viktiga funktioner för ekosystemet som är känslig mot störning från båtliv. Det skulle även kunna bli aktuellt att de grundaste delarna av en vik skyddas – inte hela viken, berättar Gundula Kolb. 

Vad och vem avgör vad som är ”särskilt skyddsvärda vikar”?

–  För att veta vilka områden i kommunen som skulle vara aktuella för förbud mot motorbåtstrafik och/eller ankring krävs både GIS-analyser samt fältinventeringar. Detta arbete måste genomföras av experter. Resultaten kommer sedan att diskuteras med expert Stockholms universitet, Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Hur bedömer ni att det här skulle kunna påverka båtlivet?

– Redan idag undantar man vissa mycket begränsade områden från båttrafik under delar av året för att skydda fåglar och sälar från störning under tiden de häckar och har ungar. Vi bedömer att påverkan på båtlivet skulle vara ytterst marginell eftersom enbart ett mycket begränsat antal vikar, eller delar av vikar, skulle bli aktuella för förbud mot motorbåtstrafik och ankring. Förbudet kommer inte att röra populära naturhamnar.


Text: Elinor Karlin • 2023-07-10
ArtiklarSemesterStockholms skärgårdVärmdö
Rulla till toppen