Måsfågel på kaj.

Många av oss har ett slags hatkärleksförhållande till måsfåglar, som truten. Tittar vi närmare upptäcker vi ett fascinerande djur. Foto: Martin Leisborn

Artiklar

Marina djur 1 – måsar

De är vackra och intelligenta, men också ljudliga och tjuvaktiga. Måsar utgör en väsentlig del av båtlivets soundtrack, och vi kommer dem nära in på livet. På gott och ont.

Text: Martin Leisborn • 2024-06-12 Uppdaterad 2024-06-12

”Nej, nu kommer en mås!” Vissa av våra djurgrannar är inte lika välkomna som andra. Vissa är så vanliga att vi tar dem för givna och helst jagar bort dem, och dit hör måsar. Det vi har emot dem är kanske mest det de lämnar efter sig, eller att de ibland kommer och försöker norpa mackan. I handeln finns därför en mängd modeller av fågelskrämmor för att hålla just måsar borta. Men visst finns det också anledningar att uppskatta våra måsar. Vid en närmare titt är de fantastiska fåglar.

Kärt barn har många namn, sägs det. Måsarna finns i olika underarter och har ett antal smeknamn och dialektala benämningar, som måg, måve, måk och skåre. I skärgårdarna finns många öar med namn som refererar till fågeln, exempelvis Måvholmen, Måkholmen och så vidare. Många trodde förr att måsar är själar från döda människor, i synnerhet skeppsbrutna.

Vi kontaktar Svante Lysén, forskare på Göteborgs naturhistoriska museum, för att få veta lite mer om dessa fåglar vi har omkring oss. Jag undrar exempelvis vad det är för skillnad mellan mås och trut och hur det är med tärnan.

– Trutar är lite större än måsarna, har en lite kraftigare näbb och dessutom en röd fläck i undernäbben. Måsarna är mindre och har ingen gul fläck. Men de är alla måsfåglar. Tärnor är en egen gren, men är nära släktingar till måsar.

Räknar vi in alla dessa så har vi alltså ganska många varianter av mås i vår marina närhet. Men de har även skillnader sinsemellan. Vad gäller trutar så finns bland annat havstrut, silltrut och gråtrut. Och bland måsarna återfinns till exempel fiskmås och skrattmås. Likaså har tärnorna sina egna underarter, som fisktärna och silvertärna.

– Silltruten har gula ben, havstruten är större och har gråaktiga ben. Fiskmåsen är vit och grå, medan skrattmåsen har doppat huvudet i choklad. Sedan finns det mer ovanliga som dvärgmås och så vidare. Fisktärnan håller till på västkusten och silvertärnan på ostkusten, säger Svante Lysén.

Skrattmås missvisande namn

Men hur är det nu egentligen – skrattar skrattmåsen? Alla som hört den vet att svaret är nej. Men varför heter den då skrattmås? Historien förtäljer att vår berömde svenske botaniker och zoolog Carl von Linné lånade detta namn från ett verk av en fransk kollega vid namn Mathurin Jacques Brisson. Där beskrevs sotvingad mås och skrattmås som olika underarter av samma art, Gavis ridibunda som betyder ”skrattande”.

Den sotvingade måsen, ”laughing gull” på engelska, har verkligen ett skrattande läte – ett ganska markant hahaha, medan skrattmåsen har ett mer skränande, nästan hånfullt, läte. Men eftersom skrattmåsen inte häckade i Sverige på 1700-talet och Linné inte personligen kände till den så väl förlitade han sig på Brisson och gav den så att säga fel namn, även i sitt vetenskapliga namn, Ridibundus. Både skrattmås och sotvingad mås har oftast svart huvud men den sotvingade, den med skrattljudet, finns inte i våra trakter.

Eftersom måsar inte är skygga får vi ofta chansen att bekanta oss med dem på nära håll. I vissa lägen kan närkontakten vara lite skrämmande, som när måsarna häckar och man råkar promenera in bland deras bon. Då blir reaktionen ofta hotfulla störtdykningar som verkligen kan kännas skrämmande mot inkräktaren. Direkta angrepp är dock extremt sällsynta, även om trutar har rapporterats orsaka rätt smärtsamma skador, och den bästa lösningen är att hålla sig undan.

Eller varför inte lyssna en stund och prova att prata lite grann, på deras sätt. Det kan vara ganska underhållande. På Tjörn sa man förr att fiskmåsen skriker: ”Se silla! Ta-a! Ta-a! Ta-a!”

– Måsar har ett mångfacetterat läte. Jag tycker det är så fascinerande att se en trut på en klippa och försöka föreställa sig vad som rör sig i huvudet på den. När jag var liten ville jag bli trutforskare, och det var framför allt för att klura ut deras läten, vad de egentligen säger till varandra, säger Svante Lysén.
Måsar är med sin rena vita fjäderdräkt, med nyanser av grått, gult och rött i olika mönster, väldigt vackra. Måsar är även skickliga, både i luften och i vattnet.

– Trutar är den perfekta skapelsen, själv skulle jag vilja bli trut i nästa liv. De flyger bra, går bra och simmar bra. De lägger ner rätt lite tid på att söka efter föda, så de har ju mycket tid över till annat, säger Svante.

Nog kan de vara störande, måsarna, när de smutsar ner eller kommer och stjäl ur fikakorgen. Men de har också många fina sidor och högt flygande förmågor. Vi vill inte vara utan dem.

Fakta om måsar

Vetenskapligt namn: Larus

Vanliga smeknamn: Mås, måg, måve, måns, gale och trut

Längd: Cirka 40 cm (fiskmås) till ca 80 cm (havstrut)

Vingspann: Skrattmås cirka 90 cm, havstrut upp till 170 cm

Vikt: Skrattmås cirka 250 g, havstrut nästan 2 kg

Livslängd: Upp till 30 år

Äter: Lite av varje, från död fisk och avfall till bär, säd, insekter, musslor och kräftdjur Håll avstånd till måsbon under häckningsperioden.

Läs mer:


Text: Martin Leisborn • 2024-06-12
ArtiklarFåglarMarina djurMåsar
Rulla till toppen