Segelbåt på grund.

Här har Praktiskt Båtägande just kört upp en gammal segelbåt på ett grund för att öva metoder att komma loss. Foto: Johannes Nordemar

Artiklar

På grund? Så ska du agera

Även den mest rutinerade skeppare kan gå på grund. Då gäller det att veta hur man tar sig loss.

Text: • 2024-06-28 Uppdaterad 2024-06-28

Det brukar ju sägas att det bara finns två sorters båtägare: de som gått på grund och de som kommer att gå på grund. Det är nog ett talesätt som inte håller för närmare granskning, men klart är att många av oss förr eller senare får grundkänning.

För att få möjlighet att praktiskt testa vad som händer vid en grundstötning och öva lossdragning från grund bestämde vi oss för att helt enkelt göra det i verkligheten. Vi lånade en gammal segelbåt från Båtskroten på Muskö och letade upp den lämpligaste grynnan i området. Vårt val föll på Fjärdingsmansgrundet nordväst om Muskö. Enligt boende i området är det ett ökänt grund, där det ligger flera drev och propellrar efter gamla haverister.

Tidigt på morgonen hämtar vi vårt objekt på Muskö. Sjöräddningssällskapet har skickat en båt från stationen i Nynäshamn för att assistera oss och samtidigt få möjlighet att öva.

– Det är väldigt intressant för oss också, vi får sällan möjlighet att öva assistans vid grundstötning under kontrollerade former, säger Pär Olofsson vid Sjöräddningssällskapet.

Full fart upp på grund

Väl framme vid grundet är det så dags för grundstötningen. Vi monterar en utombordsmotor på segelbåten, som minst sagt sett bättre dagar. Men i vårt läge är det viktigaste att båten är i så pass bra skick att den inte sjunker. Att det är mossa och gammalt fågelbajs på båten kan vi leva med. För säkerhets skull har vi förutom sjöräddningen också lokale taxibåtsföraren Pelle Asplund till vår hjälp. Han agerar följebåt och ligger en bit ut och bevakar övningen.

Med den lilla motorn blir det inte mer än några knops fart, men det räcker ändå för att åstadkomma en smäll som hörs över hela fjärden när segelbåten smäller på. Efter några minuter på grundet upptäcker vi att båten mer eller mindre drivit fri igen. Med lite tur är det precis det som händer den som gått på, men med lite otur sjunker båten kanske när den glider av grundet.

Eftersom vår plan är att fastna tar vi sats på nytt med vinden i ryggen och brakar rakt in bland stenarna. Den här gången sitter båten bättre på grundet.

Kolla efter läckor direkt

Pär Olofsson från Sjöräddningssällskapet kliver ombord på båten för att inspektera.

– Att kolla efter vatten är a och o. Om båten håller på att sjunka är det bättre att den blir kvar på grundet.

Vi går ner i båten och lyfter på durkarna. Här kan vi konstatera att kölbultarna ser okej ut. Lite gammalt slagvatten finns i kölsvinet, men inget läckage utifrån.

– Om det finns tecken på läckage, då backar vi direkt. Då ska bärgningen lämnas över till kommersiella företag som är specialiserade på sånt. Vårt uppdrag är att rädda liv och inte egendom.

Men oftast är haveristbåten i så pass bra skick att sjöräddningen kan assistera och dra den av grundet. Pär kontrollerar också att rodret inte kärvar och att inget drivmedel läckt ut och kan bli en miljörisk.

Varning för krökt axel

Är haveristen en motorbåt är det viktigt att undersöka propeller och axel/drev. Även små grundstötningar kan kröka en propelleraxel och det kan ge följdskador på packboxar som senare börjar läcka. Klas Evensen vid Länsförsäkringar säger att det är helt okej att göra en förflyttning till en säker hamn med sin båt. Men är en propeller skadad och båten har rak axel kräver försäkringsbolaget att en fackman kontrollerar att axeln inte blivit krökt, innan semestern fortsätter.

Om man seglat på grund kan det vara bra att släppa på skoten eller eventuellt ta ner seglen om de står och slår.

– Det beror lite på förutsättningarna. Segel kan också vara en hjälp för att komma av grundet igen.

Genom att skota hem storen och backa genuan kan man få båten att lägga sig och tillsammans med motor kan det då gå att backa sig loss från grundet.

Flytta vikt är effektivt

Andra sätt att på egen hand ta sig loss från ett grund är att förflytta vikt ombord i kombination med att motorn går back. Är båten långkölad kan det fungera om hela besättningen ställer sig i fören av båten. Det är också effektivt att använda bommen, om en sådan finns, för att kunna få ut vikt vid sidan av båten, eller låta besättningen hänga ut från relingen för att tynga ner ena sidan.

Om man har en segelbåt är en smart metod att använda sig av masten som en hävstång. Finns det en jolle kan man ro ut med ett ankare och sedan knyta ihop ankartampen med spinnakerfallet för att kunna vika ner båten genom att skota.

Som hjälpande båt finns det också en del att tänka på. Det gäller att studera hur grundet ser ut. Ofta är det mest gynnsamt att dra loss en båt åt det håll varifrån den kom, men kanske är det djupare föröver och då är det bättre att dra båten över grundet istället. Men akta rodret!

Sjöräddarna bedömer att det är bäst att dra haveristen bakåt, varifrån den kommit. Magnus von Friedrichs lägger en tamp runt haveristens pollare.

– Vi får väl se om den håller, säger han.

Med tanke på båtens skick är det en rimlig undran. Samtidigt berättar Magnus om ett larm de tidigare åkt på där det var en stor motorbåt som skulle hjälpa en segelbåt av ett grund.

– Det blåste och gick ganska hård sjö. Det var såna krafter att pollaren på båten rycktes loss i vågorna. I sådana situationer är det bättre att avvakta men stanna på platsen, tills ytterligare hjälp kommer.

Men man ska inte vara rädd för att hjälpa till. Skulle skadan exempelvis förvärras av att en privatperson hjälper en annan privatperson är det inget som försäkringsbolagen kommer att hålla någon ansvarig för.

– Om det rör sig om privatpersoner skulle vi aldrig hålla en hjälpande båt ansvarig för skador. Inte om man har använt sunt förnuft och handlat efter bästa förmåga, säger Jacob Enestad vid Svenska Sjö.

Länsförsäkringar resonerar likadant.

– Om den som hjälper en skadelidande råkar skada båten man vill assistera, kommer vi aldrig att rikta några krav mot honom eller henne, säger Klas Evensen.

Masten en bra hävstång

Slutligen visar sjöräddarna ytterligare en metod att kränga ner haveristen för att få den loss från grundet. Med hjälp av spinnakerfallet knutet till en tamp backar sjöräddarna långsamt ut sin båt tills haveristen lutar tillräckligt mycket för att driva loss från grundet. Eftersom hävstångseffekten blir stor behövs det inte särskilt mycket kraft. En sån manöver kan ofta göras även med en mindre hjälpbåt.

Glada att vara loss och lyckliga över att inte ta in vatten kan vi nu ge oss av mot kajen där vi lovat lämna tillbaka vår haverist i flytande skick.

Tack till: Sjöräddningssällskapet och Pelle Asplund.

Fem snabba tips vid grundstötning:

  • Rädda liv och minimera personskador
  • Kontrollera om båten tar in vatten eller läcker olja/bränsle
  • Larma vid behov
  • Kontrollera att rodret fungerar
  • Kontrollera drev/propelleraxel

Den här artikeln ingick i ett tema om grundstötning i Praktiskt Båtägande nr 8 2018.

Läs mer:


Text: • 2024-06-28
ArtiklargrundstötningMotorbåtSegelbåt
Rulla till toppen