Våren 2022 infördes krav på förarbevis för vattenskoter. Foto: Mikael Mahlberg

Artiklar

Så funkar de nya reglerna för vattenskoter

Förarbevis, hastighetsgränser och sjöregler. Numera är det inte bara att vrida om nyckeln och dra iväg. Vi har kikat närmare på de ganska snåriga regler som styr hur och var du får köra.

Text: Jessika Ericsson • 2023-12-04 Uppdaterad 2023-12-04

Det började som en kul grej på ett fåtal platser men har snabbt vuxit till att bli en allt större del av det strandnära båtlivet. Antalet begränsningar kring hur och var vattenskotern får köras ökar också.

Fram till för drygt ett år sedan var det fritt fram för vem som helst att ta en svängom på vattenskotern. Det förändrades våren 2022 då det infördes krav på körkort. Den som vill kunna gasa iväg ute på vattnet måste först gå en kurs för att få sitt förarbevis. Samtidigt infördes en åldersgräns på 15 år.

Den obligatoriska kursen innehåller grundläggande kunskaper om hur vattenskotern fungerar och vissa båtförarkunskaper. Det senare handlar om sådant som är bra att känna till för alla som kör någon form av båt, som till exempel säkerhet, sjövett, hänsyn, ansvar och kunskap om miljö- och djurliv. För att få ut sitt förarbevis behöver man även kunna en del om navigation, och kursen omfattar genomgång av hur ett sjökort är uppbyggt med symboler och förkortningar. Kursen är både teoretisk och praktisk.

Våren 2022 kom nya regler för vattenskoterkörning och fler nyheter är på gång. Foto: Jessika Ericsson

Gamla meriter i form av behörigheter från tidigare båt- och navigationsutbildningar kunde användas fram till och med april 2023 för att få sitt vattenskoterkörkort. Den möjligheten finns inte längre, utan alla måste gå utbildning för vattenskoter och ansöka om förarbeviset. Även den som tidigare har gjort sig skyldig till något sjötrafikbrott har rätt att både gå utbildning och få ut förarbehörighet.

Flera olika studieförbund erbjuder vattenskoterkurser för förarbevis, och det finns både kurser som genomförs fysiskt och digitala kurser på distans. Det praktiska provet görs dock alltid på plats hos kursarrangören. Vanligtvis är kursen fördelad på två till tre gemensamma lektionstillfällen blandat med egna hemstudier och praktiska moment. Kursen avslutas med examination, och kostnaden är runt 3 200–4 000 kronor.

Med kurs och förarbevis fixat kommer nästa fråga: Hur, var och när får man egentligen köra sin vattenskoter? Det är något som har debatterats flitigt. Hur regler och bestämmelserna tillämpas har också ändrats ett flertal gånger de senaste åren. Det är inte helt lätt att hänga med i svängarna.

Startsnabba, kvicka och smidiga – för SSRS är vattenskotern ett bra hjälpmedel vid många räddningsuppdrag. Foto: Sjöräddningen

För att ta det från början så sågs redan på 1990-talet ett behov av att begränsa vattenskoterkörning i vissa områden för att inte störa natur, boende och friluftsliv. Det arbetades fram svenska regler, och den 1 januari 1994 trädde en förordning om användning av vattenskoter i kraft. Syftet med den var att minska störningarna genom att hänvisa vattenskoterkörning till särskilda områden där det inte fanns någon konflikt med boende, friluftsliv eller naturvård. Vattenskoterförordningen medförde ett generellt förbud utom i farleder och i områden som länsstyrelsen särskilt skulle peka ut. Tanken var med andra ord att hålla vattenskoterkörningen inom områden som länsstyrelserna bedömde som lämpliga.

I praktiken har ytterst få områden i landet pekats ut som lämpliga att köra vattenskoter i. Vid en genomgång av läget 2015 hade bara 34 områden i hela Sverige pekats ut och sju länsstyrelser hade inte meddelat några områden alls. Ungefär vid den här tidpunkten yttrade sig EU-kommissionen om den svenska regleringen. De ansåg att den allmänna begränsningen av vattenskotrar var ett handelshinder och därmed stred mot EG-fördraget. EU-kommissionen ansåg också att vattenskoterförordningen inte kunde jämställas med en navigationsbestämmelse och att den svenska begränsningen varken var nödvändig eller proportionell enligt EG-fördraget.

LÄS MER: Positivt efter vattenskoterkort: Folk kör bättre

EU-kommissionens yttrande ledde till att den svenska förordningen arbetades om. Den nya versionen står, enligt EU-domstolen, inte i strid med reglerna om fri rörlighet. Det innebär att vi i Sverige skulle kunna ha regler som förbjuder vattenskotrar utom i vissa områden. Men, en förutsättning är att förbudet är proportionerligt. Eftersom vi har så många och stora vattenområden i Sverige, i kombination med att länsstyrelsernas anvisade områden är så få, har ärenden som prövats i domstol kommit till beslutet att förutsättningarna inte är uppfyllda. I och med det finns det inte någon möjlighet att lagföra någon som bryter mot förordningen.

Det har i sin tur lett till att varken Sjöpolisen eller Kustbevakningen ägnar sig åt att rapportera var vattenskotrar körs. Det är helt enkelt inte någon mening för dem att rapportera eftersom rätten har valt att inte väcka åtal på grund av otydligheterna och det därmed inte blir några påföljder. Förordningen har blivit uddlös.

Trots att den inte har varit praktiskt möjlig att tillämpa har vattenskoterförordningen levt vidare under många år. För att få ordning på vad som egentligen ska gälla framöver startades en ny utredning om hur och var vattenskotrar ska få användas i Sverige. I utredningen föreslås flera ändringar men vad det till slut mynnar ut i för eventuell ny lag är ännu oklart. Utredningen har varit på remiss och ligger på Regeringskansliets bord.

LÄS MER: Norrlänningar ivrigast att åka vattenskoter

Vad är då att förvänta? Till att börja med har utredningen landat i att vattenskoterkörning skiljer sig från annan båttrafik eftersom den är ”lekbetonad, oförutsägbar och konstruerad för nöje” och att det därför behövs en särskild lagstiftning för just vattenskotrar. Vattenskoterförordningen bör enligt förslagets rekommendation upphävas. Istället ska länsstyrelserna ges stora möjligheter att begränsa vilka områden vattenskotrar får köras i. Vidare föreslås att ett generellt förbud mot vattenskoterkörning i naturreservat införs. Men exakt hur de nya reglerna kommer att se ut och när de ska träda i kraft var i mitten av juni 2023 ännu oklart.


Text: Jessika Ericsson • 2023-12-04
ArtiklarFörarintygVattenskoterVattenskoterförordningen
Rulla till toppen