Båtägaren bör själv bestämma om båtbotten ska analyseras eller ej. Foto: Elinor Karlin/Arkivbild

Båtbottenanalys

Båtägarna – inte kommunen, bestämmer om båtbotten ska analyseras

I jakten på miljöfällor - kan då kommunen tvinga båtklubbarna att genomföra båtbottenanalyser på medlemmarnas båtar? Nu har Länsstyrelsen i Stockholm sagt sitt!

Text: Elinor Karlin • 2022-10-04 Uppdaterad 2022-10-05

Du som båtägare är själv ansvarig för giftiga ämnen i båtbottenfärger – inte båtklubben. Det slår Länsstyrelsen Stockholm fast efter att fem båtklubbar överklagade det föreläggande de fick från Sollentuna kommun. Kommunen beslutade i januari att det var båtklubbarnas egna ansvar att se till att inom fyra månader screena alla båtar efter förekomster av TBT-ämnen. 

– Man har varit ganska drastisk från Sollentuna kommuns sida. Man kan inte tvinga sig på båtägarna på det viset, det har man inte rätt till, säger Johan Schelin, medlem i styrelsen på Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF). 

Johan Schelin, medlem i styrelsen samt den juridiska kommittén i Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Foto: Privat

Visserligen är båtklubbarna verksamhetsutövare – men några båtar äger de inte. Därmed har de inte heller rådighet till att göra båtbottenanalyser på medlemmarnas båtar, så länge det inte står i något avtal. Båtklubbarna valde att överklaga och Länsstyrelsen rev upp föreläggandet från kommunen. 

– Det man kommer fram till är att båtklubbarna är att betrakta som verksamhetsutövare i miljöbalkens mening. Men samtidigt så säger man att man inte kan ålägga en verksamhetsutövare att gå längre än vad lagen medger. Klubbarna har inte rådighet över båtarna så man kan inte vidta de här mätningarna om man inte får godkänt från varje båtägare. Även om man vinter- och sommarförvarar de här båtarna så får man inte hantera dem hur som helst. 

LÄS MER: XRF-metoden kritiseras – men forskare ifrågasätter Kryssarklubbens utredning

Men att överklaga ett föreläggande från kommunen är inte helt självklart. Båtförbunden runt om i landet är av varierande storlek och det är inte alla som kan erbjuda det stödet som Sollentunaklubbarna har kunnat få från SMBF. I det här läget har förbundet gett rådgivning genom sin juridiska kommitté, där även Johan Schelin sitter med. Han var inte inblandad i processen att överklaga, men fallet har fortsatt att diskuteras i kommittén långt efteråt. 

– Ja, här fanns det ju möjlighet att driva ett så kallat pilotmål, det här har principiell betydelse. 

Har ni sett den här typen av föreläggande tidigare?

– Nej, det har vi inte. Det beror bland annat på att Stockholms stad tidigare har bedömt att de inte har några lagliga möjligheter att agera på det sättet. 

Men hur ska man då jobba med den här typen av miljöfrågor?

– Båtklubbarna har ju generellt redan i sina hamnreglementen, att man inte får ha båtfärger som är olagliga. Då kan ju också klubben kräva att man ska kunna visa på att man har en biocidfri båt. Men man kan inte från kommunens sida kräva att klubben ska gå runt och mot båtägarens vilja gå runt och göra mätningar, säger Johan Schelin.


Text: Elinor Karlin • 2022-10-04
BåtnyttBottenfärgMiljö
Rulla till toppen