Båtkortet underlättar stort för både båtägare och polis när något blir stulet. Foto: Montage

Båtnytt

Båtmotorstölderna fortsätter minska – tack vare god samverkan

Stölder av båtmotorer fortsätter att minska i hela landet, visar färska siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå). "Det är viktigt med den naturliga tillsynen", säger Mats Trulsson på polisen.

Text: • 2023-04-28 Uppdaterad 2024-04-18

Stölderna av båtmotorer minskade med 74 procent i Stockholm under första kvartalet, jämfört med förra året. Endast 24 stölder har anmälts jämfört med 94 stycken samma period 2022. Trenden återspeglas över hela landet och nationellt ser vi en minskning på 46 procent, enligt siffror från Brå. Så gott som alla polisregioner i Sverige har samma fina utveckling, förutom i region Syd. 

– Vi har en marginell ökning, men den är förhållandevis väldigt liten, säger Mats Trulsson, regional samordnare för båtsamverkan i polisregion Syd. 

Den lilla ökningen de ser är än så länge inte tillräckligt stor för att Mats Trulsson ska vilja fästa någon uppmärksamhet vid siffrorna. Region Syd sedan länge känt som ett område med många transitvägar för den internationella brottsligheten som för ut stöldgods ur landet. Här finns också färre stora marinor och hamnanläggningar än i till exempel Stockholm, vilket påverkar möjligheten till att övervaka båtar som ligger förtöjda eller uppställda på land. 

LÄS MER: Båtmotorstölder minskar – men lyckan kan snart vända

– Vi har både Skånekusten, Blekingekusten och Kalmarkusten med privata bryggor, och vi har också mycket insjöar vilket innebär att det finns väldigt många båtar som ligger utan tillsyn. I en hamnanläggning finns det många godsaker på ett och samma ställe, men man har också mer möjligheter att övervaka. 

Lösningen heter båtsamverkan. Enligt Larmtjänst kan minskningen av stölder delvis tillskrivas arbetet med just båtsamverkan, som nu finns etablerat inom alla polisregioner i landet. Båtsamverkan innebär att man bygger upp ett nätverk av båtägare och andra som rör sig i områdena som hjälps åt att hålla koll. 

Sett över flera år syns en tydlig minskning av stölder, enligt statistik från Brå.

– Det är viktigt att båtsamverkan får till den här naturliga tillsynen, en gemenskap som tittar efter sådant som avviker. Det kan vara båtägare, hundägare som promenerar med hunden, eller bara någon som är ute och går. Att ingripa är många gånger att helt enkelt se och synas. 

Därmed är det också viktigt att man som båtägare jobbar preventivt: Ordentliga låsanordningar som gör det svårt att flytta båten från hemmahamnen är en viktig början. 

– Det är ytterst sällan som grejer stjäls direkt vid bryggan. Oftast lossar man båten och drar den någonstans där gärningspersonen kan vara mer skyddad eller få bra fotfäste. 

LÄS MER: AI ska jaga tjuven på flykt

Därutöver är det viktigt att man har dokumenterat sina ägodelar korrekt. Polisen har tillsammans med larmtjänst tagit fram ett båtkort, där båtägaren själv kan fylla de viktigaste uppgifterna till sin båt, för att underlätta en polisanmälan den dagen något händer. Att göra en ordentlig stöldskyddsmärkning är också viktigt, något som också underlättar när polisen griper misstänkta. 

– Tyvärr hittas det gods både i Sverige och utomlands, och om de misstänkta hävdar att de själva köpt godset så är det svårare att motbevisa om det inte är stöldskyddsmärkt ordentligt. Då kanske vi måste släppa iväg dem. Det är viktigt att i samband med anmälningstillfället kunna lämna uppgifter om en bra märkning så en efterlysning kan göras i internationella efterlysningsregister , säger Mats Trulsson.

Lilla båtkortet, framtaget av Polisen och Lamtjänst, för att underlätta den dagen du behöver anmäla din båt stulen. Illustration: Polisen

Text: • 2023-04-28
BåtnyttBåtstöldStöldskydd
Rulla till toppen