Båtmotor- eller båtstölder är ofta ett beställningsjobb. Många gånger lämnar stöldgodset Sverige snabbt efter stölden. Foto: Johan Cooke

Köpguide

AI ska jaga tjuven på flykt

Ett nytt avancerat övervakningssystem, baserat på AI, med sensorer på land och i vattnet, ska sätta stopp för ligor som stjäl båtar och båtmotorer. Nattvakter på båtklubbar ska därför inte behövas i framtiden.

Text: Johan Cooke • 2022-02-18 Uppdaterad 2022-03-11

Nattvakter, spårsändare, id-mikromärken, grindar, bastanta lås, videokameror och startspärrar i all ära. Men det räcker ändå inte alltid för att hindra stölder av båtar och båtmotorer. År 2020 anmäldes nämligen 1 733 båtmotorer som stulna till polisen, och siffran för båtar var 1067, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Samma år var uppklarningsprocenten för båtmotorer och båtar ynka en procent.

– Nu har båtklubbarnas medlemmar tröttnat på att titta på svartvita bilder på mystiska män i luvtröjor och keps. Vårt övervakningssystem för hamnar och uppställningsplatser ska effektivt stoppa stöldligorna genom att tidigt upptäcka och avskräcka dem, säger Gösta Malmqvist, projektledare på it-företaget Knowit.

Övervakningssystemet, i grunden uppbyggt på en lösning för marinen, består bland annat av ett antal sensorer som lyssnar efter misstänkta, stöldrelaterade ljud på land eller i vattnet. Båtar eller motorer, som ligorna planerar att stjäla, kan väljas ut flera dagar eller veckor innan de slår till. Stölderna sker i regel på kvällar eller nattetid, oftast söndag till torsdag. Då kan ligamedlemmar parkera sin bil nära båtklubben för att se vilka av de utvalda båtarna som ligger förtöjda och var nattvakterna befinner sig.

– Vid rätt tillfälle ringer tjuvarna till andra i ligan som kommer till hamnen med en båt, oftast driven av en elmotor. När tjuvarna ska stjäla en utombordare gör de jobbet i hamnen eller bogserar båtarna över vattnet till en avskild plats. Där demonterar de motorerna som sedan lastas in i en skåpbil. En stöld pågår i ungefär en halvtimme, berättar Gösta Malmqvist.

I skrivande stund har stölderna tagit fart igen efter en nedgång i början av coronapandemin. Foto: Pressbild

En första stöldindikation kan vara ljud från ett fordon och röster sent på kvällen eller på natten. Men det snappar det landbaserade systemets sensorer upp. Sensorerna kan även placeras vid en grind, långt från båtklubben. Sannolikheten för en stöld ökar när hydrofonerna i vattnet hör att en eldriven båt närmar sig småbåtshamnen. När sensorerna även uppfattar andra ljud, till exempel en batteridriven vinkelkap, är sannolikheten att det pågår en stöld mycket hög.

Systemet har programmerade motåtgärder i en så kallad eskaleringstrappa som aktiveras steg för steg för att sätta stopp för stölderna, men även för att undvika falsklarm:

– Om en elbåt anländer till båtklubben nattetid behöver det förstås inte vara tjuvar, utan det kan istället vara klubbmedlemmar. Då kan systemet automatiskt tända en extra belysning på området. Om det skulle vara tjuvar i elbåten kan denna enkla åtgärd avskräcka dem från att fortsätta stölden.

LÄS MER: Pandemivinsten – färre motorstölder under 2021

Om sensorerna uppfattar ljud från till exempel ett handverktyg, som tjuvarna använder för att kapa en låskätting, kan systemet automatiskt aktivera strålkastare, varningsljus, en siren eller ett meddelande via en högtalare.

Förutom ljud från handverktyg finns det många andra läten som systemet tolkar som en pågående stöld. Men exakt vilka ljud det är vill Gösta inte avslöja.

– Hamnpersonalen får själv bestämma när och hur systemet ska larma och på vilket sätt. Varje hamn har sin normalbild, och utifrån den lägger vi tillsammans fast reglerna för vad systemet ska tolka som avvikelser, säger Gösta och exemplifierar:

– Någon vaktansvarig vill kanske först starta hamnens videokameror för att se om det är någon klubbmedlem som jobbar med sin båt på natten innan en siren ljuder. En annan hamnvakt vill kanske ha en direktanslutning till en larmcentral som via hamnens högtalare ropar ut att tjuvarna är upptäckta.

Systemet har testats sedan 2017 och fungerar enligt tillverkaren bra i snö, is, ösregn eller gassande solsken. Det består fysiskt av apparatlådor med AI-logik, sensorer och motmedel som kommunicerar via kablar och trådlöst. Foto: Pressbild

Användarna, till exempel en hamnkapten eller en säkerhets- och vaktansvarig person, får tillgång till tjänsten via en lösenordsskyddad webbplats och en mobilapplikation. Det går både att dela och att ha personliga konton.

– Syftet med övervakningssystemet är att ingen på båtklubben ska behöva gå hamnvakt. Däremot ska det finns någon som via sin telefon och app ska kunna väckas av ett larm under natten.

Då loggar användaren in på appen eller webben. I kronologisk ordning visas då tids- och positionsangivelser på en karta, från till exempel elbåten och röster från någon annan plats. Nästa steg i eskaleringstrappan kan vara att sirenen startar. Även kamerabilder i realtid kan visas.

LÄS MER: Hamntillsyn i skärgården ska minska båtstölderna

– På vissa platser går det av integritetsskäl inte att montera kameror hur som helst. Men sensorsystemet fungerar mycket bra även utan videokameror.

För en båtklubb som vill installera övervakningssystemet finns i princip två kriterier: tillgång till el och internetåtkomst. Det bästa är att både ha en fast och en trådlös internetuppkoppling för att få ett redundant system.

– Om det finns elektroniska lås till bommen, grinden, eller befintliga kamerasystem är det bra. Då kan dessa integreras i vårt system för att få fler sensorer för upptäckt och verifiering. All infrastruktur som hindrar tjuven är bra; det tvingar tjuven att stanna längre och denne kan då röja sig, säger Gösta.

Användarna, till exempel en hamnkapten, får tillgång till tjänsten via en lösenordsskyddad webbplats och en mobilapplikation. Foto: Pressbild

Om tjuvarna till exempel lyckas stjäla en utombordsmotor utan att systemet larmar kan Knowit i efterhand analysera registrerade data.

– Då kan vi lära systemet att förstå att dessa händelser var relaterade till den specifika stölden. Sedan uppdateras alla våra övervakningssystem, även hos andra båtklubbar, så att tjuvarna inte kan göra likadant igen, säger han.

Enligt Gösta Malmqvist finns det ingen metod som ligorna kan använda för att slå ut övervakningssystemet. Om en tjuv saboterar en sensor i systemet startar larmet direkt. Sensorer och larm fungerar även utan internetåtkomst. Då kommunicerar enheterna genom ett eller flera fasta eller trådlösa nätverk.

Övervakningssystemet ska börja rullas ut på båtklubbar, marinor, småbåtshamnar och uppställningsplatser under år 2022. Kostnaden beror på de lokala förutsättningarna och vilka krav man har på larmets funktion.

– Hamnansvariga får gärna höra av sig till oss så att vi vet vilken betalningsvilja som finns för övervakningssystemet. Målet är ett pris per båtklubbsmedlem som är lägre än kostnaden för ett vaktpass i Stockholmsregionen.

Andra åtgärder för att förhindra stölder:
• Var aktiv i båtsamverkan tillsammans med dina båtgrannar. Se till varandras båtar och notera och ifrågasätt främmande fordon och personer i hamnen. Använd sociala medier eller appar för att dela information.
• Var extra vaksam under sjösättning och upptagning, då antalet stölder ökar.
• Titta till båten ofta, både under säsong och på vintern.
• Dölj och göm undan istället för att visa tjuven ett smörgåsbord.
• Lås fast båten med godkänt lås och dito kätting, men tänk på att både stävöglan och det du låser fast i också måste hålla.
• Märk båt, motor och dyrare tillbehör och klistra dit dekaler som visar det.
• Lås fast utombordaren i båten, gärna med dubbla godkända lås diagonalt på akterspegeln så att tjuven inte kan vicka loss den.
• Se till att motorn har startspärr, helst fabriksmonterad.
• Ta alltid med dig dödmansgreppet, nyckeln till huvudströmbrytaren och reservnycklarna.
• Lämna aldrig kvar en bärbar bensintank.
• Lås fast växelhus, drev och propeller med kodade låsmuttrar.
• En båt på trailer ska låsas fast i den med godkänt lås, och sedan ska även trailern låsas. Parkera ekipaget klokt och ta gärna av hjulen vid långtidsuppställning.
• Måla utombordarkåpan i avvikande färg, eller ta med den hem och ersätt med ett enklare kapell.
• Montera av utombordaren och lås in den vid långtidsuppehåll, t ex över vintern.
• Spårningsutrustning avskräcker tjuven, kan varna i ett tidigt skede och gör stulet gods lättare att hitta. Ett larm kan få tjuven att avstå.
• Dra ut båten en bit extra från bryggan.
• I större bobara båtar, installera ett säkerhetsskåp à la hotell för dator, kamera, nycklar, plånbok och mobiltelefon.
Övervakningssystemet ska bidra till att nattvakter inte längre behövs på båtklubbar och uppställningsplatser. Foto: Johan Cooke

Text: Johan Cooke • 2022-02-18
KöpguideLäsvärtBåtmotorBåtstöldmotorstöldStöldligorStöldskydd
Rulla till toppen