Svårare väder gör att riskerna ökar för oss båtägare. Foto: SSRS

Båtnytt

Klimatet ändras – så agerar försäkringsbolagen

Det blir allt vanligare att båtägare drabbas av skador efter extrema väderhändelser. Vad säger försäkrings­bolagen om läget?

Text: Jessika Ericsson • 2023-10-09 Uppdaterad 2023-10-09

Det är vanligt att försäkringsbolagen har en klausul som friskriver dem vid så kallad ”force majeure”. Begreppet används för tillfällen där ”övermäktiga omständigheter gör det omöjligt att uppfylla ett avtal”. Exempel som brukar anges som force majeure är naturkatastrofer, krigsliknande händelser, strejk och pandemier. Klimatförändringarna får vädret att svänga oftare, och kraftigare olyckor orsakade av olika väderfenomen blir allt vanligare. Så hur ser försäkringsbolagen på att extremväder är på väg att bli det nya normala? Vi har talat med Andreas Johansson på Atlantica och Mats Mehlberg på Folksam.

LÄS MER: Motorn håller inte vad mäklaren lovade

Hur ser ni på att extremväder är på väg att bli det nya normala?

Andreas Johansson, Atlantica: Den direkta konsekvensen är att vi i egenskap av försäkringsbolag arbetar än mer intensivt med att nå ut med information till våra kunder med råd och tips på förebyggande åtgärder när det drar ihop sig till oväder. Ett exempel är att vi förfinar våra möjligheter att nå ut med information till kunder som är båtägare i ett område där vi ser att oväder är på väg att dra in. Utöver det går vi ut löpande med information om vikten att titta till sin båt både inför och under oväder, men även under vinterförvaringen och vid båtplatsen på sommaren.

Mats Mehlberg, Folksam: Vi ser att klimatrelaterade skador inträffar allt oftare i Sverige. På 30 år har Folksams skadekostnader kopplade till översvämningar och stormar mer än fördubblats, och risken att drabbas av en naturrelaterad skada är idag dubbelt så stor jämfört med för 30 år sedan. Vi kontaktar bland annat våra kunder som riskerar att drabbas av exempelvis kraftig nederbörd eller stormar. Via sms och mejl ger vi tips på förebyggande åtgärder som kan minska risken för skador. 

LÄS MER: Ersättning för sent levererad båt?

Är tolkningen av vad som omfattas av naturkatastrofer enligt force majeure på väg att förändras?

Andreas Johansson, Atlantica: Nej, det pågår ingen sådan diskussion.

Mats Mehlberg, Folksam: Nej, det finns inga planer på att ändra innebörden av force majeure.

Höjs aktsamhetskraven på båtägaren att förebygga sådana skador och olyckor som orsakas av extremväder (som hårda vinter­stormar, extrema regn med översvämningar som sliter loss bryggor etcetera)?

Andreas Johansson, Atlantica: Nej, det är ingenting som vi diskuterar idag. Som försäkringstagare har man räddningsplikt, vilket innebär att det är viktigt att man tar ansvar för att göra vad man kan för att undvika skador på sin båt i alla olika sammanhang.

Mats Mehlberg, Folksam: Det finns inga planerade förändringar av aktsamhetskraven för våra kunder med båtförsäkringar.


Text: Jessika Ericsson • 2023-10-09
BåtnyttBåtförsäkringVädervarningar
Scroll to Top