Strandskyddet ska ändras från 100 till 25 meter vid smala vattendrag och små sjöar - men i populära skärgårdsområden kan det bli svårare att bygga. Foto: Unsplash

Båtnytt

Lättare och svårare att bygga strandnära

Regeringens proposition om strandskyddsreformering har antagits. Det ska bli lättare att bygga strandnära i glesbygd, men i områden med högt tryck ska det bli svårare. Men det är oklart hur det här kan komma att drabba de populära skärgårdsområdena.

Text: Elinor Karlin • 2022-04-04 Uppdaterad 2022-04-27

Mer individuella bedömningar med målet att bevara miljön. Det är syftet när Socialdemokraterna, tillsammans med Centern och Miljöpartiet, lägger fram sitt reformerade strandskyddsförslag. Till mindre sjöar och smala vattendrag kan strandskyddet komma att minskas från 100 till 25 meter. Det gör att det ska bli enklare att bygga på mindre tätorter samt i gles- och landsbygd. Men det innebär inte att stränderna ska sättas igen. Det ska bli enklare att bygga – så länge man skyddar miljön.

– Vi skärper strandskyddet i tätbebyggda områden där många vill bygga, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S), i ett pressmeddelande från regeringen.

LÄS MER: Beslut om strandskydd rivs upp och ändras

Propositionen ska vinna laga kraft den 1 juli i år. Strandskyddet ska enligt regeringen bli mer ändamålsenligt efter den här reformen, men enligt regeringens proposition räknas så gott som hela kustområdet söder om Forsmark och stora delar av Mälaren till de områden där folk gärna vill bygga. Skärgårdarnas riksförbund kommenterar i en intervju med tidningen Skärgården att de nya reglerna ska komma att påverka möjligheterna till utveckling i Skärgården, även om man är positiv till att det generellt ska bli lättare att bygga på obebyggda tomter.

– Att det ska gå att bygga på obebyggda tomter är bra, men det kommer fortsättningsvis att bli en bedömningsfråga eftersom man säger att det går så länge man skyddar miljön, och där måste det finnas riktlinjer. Jag tycker att man borde se till närheten till naturreservat. Om det finns i närheten så är det där det rörliga friluftslivet trivs bäst, inte där det redan är bebyggt, säger Lotten Hjelm, ordförande för Skärgårdarnas riksförbund, till tidningen Skärgården.

– Låt skärgårdsborna vara med och peka ut områden där det går att förtäta och där man ska låta naturen vara, avlutar hon.

Regeringens nästa steg är nu att utreda vilka undantag som i nuläget finns från strandskyddet, för att man ska kunna ta hänsyn till de varierande förutsättningarna för lokala företagare.

– Strandskyddet har skapat låsningar i svensk politik i många år. Jag är glad att vi nu kan lösa upp knutarna och lägga fram ett riktigt bra förslag tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet, säger Annika Strandhäll i pressmeddelandet.


Text: Elinor Karlin • 2022-04-04
BåtnyttMotorbåtSeglingStrandskyddet
Rulla till toppen