Klinkbyggda båtar har omlottgående bordläggning i stället för kant i kant, en byggteknik som använts i Norden sedan vikingatiden. Foto: Elinor Karlin

Båtnytt

Nordiska träbåtar utses till världsarv

I över tusen år har vi nordbor byggt båtar med klinkteknik – nu blir traditionen utsedd till ett världsarv.

Text: Elinor Karlin • 2021-12-26 Uppdaterad 2021-12-22

Den urgamla traditionen att bygga träbåtar i klinkteknik hamnar på Unescos världsarvslista. Det blev klart den 14 december och det är ett resultat av ett brett samarbete mellan de nordiska länderna för att gemensamt nominera klinkbåtstraditionen till Unesco.

– Det ger oss möjlighet att uppmärksamma värdet av ett levande kulturarv som är och har varit en viktig del av livet längs våra kuster, säger Martin Sundin, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: John, 94, har byggt träbåtar i 80 år

Klinkbåtar i trä är en bekant syn i både de svenska och de nordiska vattnen. Tekniken innebär att man bygger med överlappande bord, i stället för att lägga dem kant mot kant. Det finns ett brett spektra av båtmodeller som kan produceras på det här viset, men tekniken ska ha anor ända från vikingatiden. Köl och stäv är basen i båtbygget, i vilka man naglar fast bordläggningsplankorna med hjälp av spik eller träplugg (dymlingar). Spanten monteras sist. Anders Bolmstedt är styrelsemedlem i Föreningen allmogebåtar, en av de föreningar som har bidragit till nomineringen till Unesco:

– Erfarenheterna och kunskaperna har gjort att olika klinkbåtstyper och klinkbåtstraditioner utvecklats olika på olika platser, men grundprincipen med klinkbyggt skrov är gemensam, säger han.

Den äldsta klinkbyggda båten som hittats i Sverige är daterad till 930-talet. Den hittades i Ale kommun utanför Göteborg och kallas Äskekärrskeppet. Skeppet är 13 meter långt och tätat med fårull och kåda, och byggdes i ek.

LÄS MER: Så ska framtida svenskt träbåtsbyggande säkras


Text: Elinor Karlin • 2021-12-26
BåtnyttNyheterTräbåt
Scroll to Top