Hur de nya korvetterna ska se ut är inte helt klart ännu - men de blir större än Visbykorvetterna. Foto: Artist impression by Saab

Försvarsmakten

Så heter de nya stridsfartygen

Till 2030 ska nya ytstridsfartyg levereras till den svenska marinen. Nu är det klart vilka städer i Sverige som fartygen kommer att döpas efter.

Text: Elinor Karlin • 2023-06-26 Uppdaterad 2023-07-13

Nu är det klart vad marinens nya fartyg ska heta. Efter ett försvarsbeslut 2020 beställdes fyra nya ytstridsfartyg och fyra nya hamnbogserare. Fartygen är fortfarande på ritbordet, men i mitten av förra veckan offentliggjordes de nya namnen.

‒ Ytstridsfartygen kommer att döpas efter svenska kuststäder som har eller har haft stor betydelse för marinen. Hamnbogserbåtarna döps enligt traditionen till grekiska mytologiska namn, säger marinchef Ewa Skoog Haslum, i ett pressmeddelande.

Stridsfartygen har en beräknad leverans omkring år 2030, och de kommer att utgöra en helt ny fartygsklass som döps efter det första fartyget i klassen: HMS Luleå.

‒ Luleåklassen kommer att vara större än våra befintliga korvetter av Visby- och Gävleklass och vara utrustade för att verka i alla konfliktnivåer mot mål på, över och under ytan. Fartygen blir viktiga tillskott till ett aktivt försvar och de kommer också att vara anpassade till internationella kontexter med våra partnerländer, säger Skoog Haslum.

Korvetternas namn blir HMS Luleå, HMS Norrköping, HMS Trelleborg samt HMS Halmstad. Alla namn är valda av marinchefen och godkända av den svenska kungen.

De fyra hamnbogserarna kommer att kallas Hermes, Hera, Hebe och Heros, och därmed utgöra den nya Hermesklassen.


Text: Elinor Karlin • 2023-06-26
BåtnyttMilitärbåtar
Scroll to Top