Längst bak i ledet syns HMS Diamond, tillsammans med tre svenska enheter under eskortövningen i lördags. Foto: 3. helikopterskvadron/Försvarsmakten

Båtnytt

Brittisk jagare övar med svenska flottan

Under snart en vecka har en militärövning genomförts i Gotska sjön, söder om Stockholms skärgård. Under den gångna helgen anslöt också jagaren HMS Diamond, ett 152,4 meter långt brittiskt stridsskepp.

Text: Elinor Karlin • 2023-10-17 Uppdaterad 2023-10-17

Mellan 11–18 oktober genomförs Marinövning Höst 23. Övningen ligger under försvarssamarbetet JEF, Joint Expeditionary Force, som Storbritannien är ramnation för. Samarbetets syfte är just insatser i Östersjöområdet, och dessutom på Nordatlanten och Arktis.

– Genom att öva med andra nationer stärker vi vårt samarbete, interoperabillitet och militära förmåga, vilket stärker stabiliteten och säkerheten i Östersjöområdet, säger kommendör Anders Bäckström, Commander Task Group under Marinövning Höst 23.

LÄS MER: Så heter de nya stridsfartygen

Helgens aktivitet var en eskortövning där bland andra HMS Diamond skulle eskortera två fartyg genom övningsområdet i Gotska sjön. Dessutom kunde man se Visbykorvetter och en ubåtsjakthelikopter. Under vattenytan doldes en ubåt, enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten.

“Både under förberedelse till och under en krigssituation kan både den som anfaller och den som försvarar sig behöva flytta militär personal och materiel till sjöss. Farleder för civil sjöfart behöver även hållas öppna och säkra för att trygga försörjning av samhället”, skriver Försvarsmakten.

LÄS MER: KBV övar: “Kan se ut som dåligt sjövett”

FAKTA / Övningen avslutas på onsdag:

  • Syftet med övningen är att träna på att tillsammans upptäcka och bemöta olika typer av undervattenshot.
  • Övningen pågår 11–18 oktober. Totalt ingår 18 fartyg, samt landbaserad personal. Sammanlagt deltar cirka 500 personer från marinen.
  • JEF kan snabbt agera vid kriser eller krig, antingen självt eller ihop med NATO eller FN.
  • Sverige har varit en del av JEF sedan 2017.
  • De nationer som ingår i JEF är: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien.

Text: Elinor Karlin • 2023-10-17
BåtnyttMilitärbåtarMilitärövning
Scroll to Top