Fler dog till sjöss i år jämfört med de två senaste åren. Foto: Unsplash

Båtnytt

Så många dog till sjöss under 2023

Fler personer dog i olyckor kopplade till båtliv under förra året. Dödsfallssiffran är den största sedan 2020 och alla bedöms ha dött i olyckor med koppling till fritidsbåtlivet.

Text: Elinor Karlin • 2024-01-29 Uppdaterad 2024-01-29

Under 2023 inträffade totalt 21 olycksfall med dödlig utgång inom den svenska sjöfarten. Enligt den preliminära olycksstatistiken från Transportstyrelsen var samtliga dödsfall kopplade till fritidsbåtslivet, medan ingen olycka skedde inom den svenskflaggade yrkessjöfarten. Av de 21 omkomna var 18 män och 3 kvinnor, vilket markerar en ökning jämfört med 2022 då 17 personer omkom. Det genomsnittliga antalet dödsfall under de senaste 5 åren ligger på 22 personer per år.

Transportstyrelsens olycksstatistik ger även en inblick i var olyckorna ägde rum. Minst 10 av dem inträffade i insjöar, medan 3 skedde i skärgårdsmiljö och 2 i öppet kustvatten. Två olyckor rapporterades vid bryggor eller kajer, medan 3 ägde rum i forsar. En enskild olycka registrerades i ett hamnområde.

Åtminstone 6 av de omkomna saknade flytväst vid olyckstillfället. Av dessa omkom 8 personer i motorbåtar, 2 i kanoter, 2 i roddbåtar och 1 på vattenskoter. Transportstyrelsen betonar vikten av att förebygga olyckor inom båtlivet och uppmanar till medvetna säkerhetsåtgärder.

LÄS MER: Färre dog under båtsemestern 2021

– Vi ser återkommande att en stor andel av de förolyckade är män över 60 år och att en stor andel av olyckorna sker i våra insjöar. Man kan själv göra mycket för att förbättra säkerheten ute på sjön. Genom att bära flytväst, vara nykter och vattenskydda mobilen så når man långt, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

I kontrast till de tragiska händelserna inom fritidsbåtslivet visar olycksstatistiken att ingen omkom inom den svenskflaggade yrkessjöfarten under 2023. De senaste tio åren har antalet dödsfall inom yrkessjöfarten varit lågt, med totalt 8 personer som mist livet.

– Det är glädjande att ingen omkommit inom yrkessjöfarten. Samtidigt är det fortfarande viktigt att vi fortsätter arbeta för att ytterligare stärka säkerhetsmedvetenheten hos aktörerna inom sjöfarten, till exempel genom en förbättrad incident- och tillbudsrapportering, kommenterar Jonas Bjelfvenstam.

Fler dog under året, men dödstalet på 21 personer matchar ändå snittsiffran under de senaste tio åren, som ligger på 22 döda per år. Illustration: Transportstyrelsen

Text: Elinor Karlin • 2024-01-29
BåtnyttOlyckorSjöräddningTransportstyrelsen
Rulla till toppen