Närbild på ett sjökort.

Sjöfartsverket gör en satsning på att mäta skärgårdsområden grundare än tio meter. Foto: Elinor Karlin

Båtnytt

Sjöfartsverket förbättrar sjökorten

Endast några få procent av svenska skärgårdsområden grundare än tio meter har mätts med moderna metoder. Men nu inleder Sjöfartsverket en satsning på att förbättra sjökorten över våra skärgårdar.

Text: Fredrik Olsson • 2024-05-02 Uppdaterad 2024-05-23

Enligt ett pressmeddelande satsar Sjöfartsverket på att uppdatera sjökorten i skärgårdsområden där det finns rapporter om att uppdateringar behöver göras. Dessa områden har prioriterats baserat på underlag från båtlivsorganisationerna Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben.

– Det är väldigt glädjande att vi kan sätta igång den här efterlängtade satsningen som kommer höja sjösäkerheten. Med hjälp av information från de som använder sjökorten kommer vi att genomföra punktinsatser och prioritera de områden som har störst behov, säger Magnus Hovberg, produktionschef på Sjöfartsverket.

Sjökortens information om djup i vissa skärgårdsområden är gammal och inaktuell – den bygger i många fall på handlodsmätningar utförda i slutet av 1800-talet – och i vatten grundare än tio meter är det bara några få procent som sjömätts i modern tid.

Kan du sjökortssymbolerna? Gör vårt quiz.

Satsningen är möjlig tack vare intäkter av verkets försäljning av sjökort till båtlivet. Men en fullständig mätning av grunda vatten är kostsam och Sjöfartsverket har därför ”tillsammans med andra myndigheter” lämnat in en hemställan till regeringen för att få till en långsiktig finansiering.

– Bättre kunskap om våra grunda vatten är viktigt ur säkerhets- och miljöperspektiv. Våra medlemmar ser gärna att det i närtid sker en rejäl satsning och tas ett helhetsgrepp i syfte att producera och tillgängliggöra djupinformation över grunda vatten, säger Olof Granander, förbundsordförande i Svenska Seglarförbundet enligt pressmeddelandet.

Fakta sjömätning:

Sjömätning sker idag med ett flerstrålande ekolod som skickar ut mängder av strålar som kartlägger botten när fartyget tar sig fram. Informationen som samlas in verifieras innan den läggs in i den nationella djupdatabasen och kan användas för att göra sjökort. Sjöfartsverket har i dag fem fartyg som mäter svenska vatten mellan februari och december.


Text: Fredrik Olsson • 2024-05-02
BåtnyttLäsvärt
Rulla till toppen