Bild på Sjöfartsverkets flagga, med Kastellholmen och den svenska flaggan i bakgrunden.

Sjöfartsverkets nya mätningar sker i form av punktinsatser. Foto: Holger.Ellgaard/Wikimedia commons

Båtnytt

Sjöfartsverket om nya sjömätningarna: ”Det blir punktinsatser”

Sjöfartsverkets nya sjömätningar av grunda områden ska gynna fritidsbåtlivet. Verket har "riktat om medel", men arbetet kommer att ske i ganska liten skala.

Text: • 2024-05-10 Uppdaterad 2024-06-03

Nyligen meddelades att Sjöfartsverket inleder arbetet med att göra nya mätningar av skärgårdsområden grundare än tio meter. Sjökortens information om djup i vissa av dessa vatten är gammal och inaktuell – den bygger i många fall på handlodsmätningar utförda i slutet av 1800-talet. Bara några få procent har sjömätts i modern tid.

Beskedet lär välkomnas av fritidsbåtägare, som vistas mycket i dessa grunda områden. Men när ska arbetet inledas och hur lång tid beräknas det ta? Vi ringde upp produktionschef Magnus Hovberg på Sjöfartsverket, som egentligen var ledig men svarade från sin strax sjösättningsklara fritidsbåt.

Ni sa i samband med det så kallade Sjökortslyftet 2022 att ni skulle begära 100 miljoner kronor av regeringen för arbete med nya sjömätningar. Har ni alltså fått pengarna nu?

– Nej, för att göra den här satsningen har vi riktat om medel från försäljningen av båtsportprodukter. Vi har under lång tid velat kartera grundare områden och äskat pengar för en komplett sjömätning. Vi har ansökt tillsammans med andra myndigheter, som HaV, som också skulle dra nytta av en sådan. Mätningarna ligger också till grund för annat, som blå näringar och beslut när det gäller översvämningsrisk och fastighetsbildande. Så det finns fler intressenter. Men nu har vi inlett en båtlivssatsning, som riktar sig mot fritidsbåtlivet.

Sjökortslyftet var avsett att innebära en stor förbättring av sjökorten, men fick skarp kritik av de stora fritidsbåtsorganisationerna. Strax efteråt berättade ni om planer på att sjömäta grunda vatten. Hur mycket påverkade kritiken det beslutet?

– Vi har som sagt länge velat göra nya karteringar av grunda vatten, men i båtlivssatsningen har vi samarbetat med båtlivsorganisationerna och vi ska titta närmare på de områden som de har angett, samt områden som det kommit in sjökortsrapporter om. Det rör sig till exempel om naturhamnar, och vägen in till och ut från hamnar. Vi kommer att göra punktinsatser och mäta på många olika platser, snarare än att beta av hela stora områden.

När inleds de nya mätningarna?

– Båtlivssatsningen har redan inletts med en insats, trots att isen låg kvar på vissa ställen, och fortsätter nu. Men det är ju som sagt i liten skala, med punktinsatser.

Hur lång tid beräknas arbetet ta?

– När arbetet kan vara färdigt vågar jag inte gissa. Vi har som sagt inte fått pengar från regeringen än, utan jobbar med väldigt små medel, men det vi gör nu ska finnas i digitala båtsportprodukter till nästa år och, om vi har lite tur med produktionsschemat, även i sjökorten. Vi räknar med att under det här första året lära oss mycket om hur vi effektiviserar arbetet, med tanke på att vi bara kan göra punktinsatser och måste transportera oss från ställe till ställe.

LÄS MER:


Text: • 2024-05-10
BåtnyttLäsvärtSjöfartsverketSjökortSvenska Kryssarklubben
Rulla till toppen