Skolskeppet Shamrock och en polisbåt från 1933 är två av fartygen som k-märks i år. Foto: Ludvig Euren, Föreningen Svenska Polisbåtar

Båtnytt

Skolskeppet Shamrock k-märks – tillsammans med polisbåt

Varje år väljer Sjöhistoriska museet ut båtar och fartyg som ska k-märkas. Nu står det klart vilka som blir det i år.

Text: Elinor Karlin • 2023-07-17 Uppdaterad 2023-07-17

En polisbåt från 1933 och skolfartyget Shamrock. Det är två av de sju fartygen som Sjöhistoriska väljer att k-märka i sommar. De är i gott sällskap. 

– I denna omgång med k-märkning har vi med hela tre representanter för olika statliga verksamhetsgrenar! Extra roligt är det att vi kunnat få k-märka en polisbåt, säger Mats Djurberg, museichef för Sjöhistoriska museet, i ett pressmeddelande. 

Utöver polisbåten k-märks bland andra en minsvepare och en tulljagare, båda från andra världskriget. Det är ägaren själv som har ansökt om att få fartyget k-märkt, något som Sjöhistoriska kan välja att godkänna om de anser att fartyget kan berätta en del om Sveriges sjöhistoria. 

– Varje nytt k-märkt fartyg är inte bara sin egen historia, de har också varit en del av hur Sverige har fungerat de senaste 100 åren. Fartygen representerar transporthistoria, hantering av timmer som numera är historisk men också olika myndigheters historia, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Årets k-märkta fartyg:

Varpbåtarna Fabbe och VB 13. Foto: Christer Samuelsson, Lidwallsbåtar.se

Fabbe, VB 13 och Nätran är tre varpbåtar som är byggda mellan åren 1950 och 1956. Varpbåtarna var helt nödvändiga under den tid man flottade timmer till bruk och sågverk. Med hjälp av varpspelet ombord kunde man spela eller dra timmerbuntar genom vattenområden. 

Skolsegelfartyget Shamrock. Foto: Ludvig Euren

Skolsegelfartyget Shamrock som ursprungligen byggdes i Nederländerna 1915 som seglande fartyg för Nordsjöfiske. Fartyget kom till Sverige 1929 och agerade lastfartyg tills det 40 år senare köptes in för att fungera som skolskepp. Varje sommar seglar Shamrock norrut med kollobarn ombord, utgående från hemmahamnen på Skeppsholmen. 

Minsveparen M22. Foto: Emil Oldenburg

Minsveparen M22 är sjösatt 1941 och byggd på Karlskrona örlogsvarv. M22 utrangerades från Marinens verksamhet och såldes 2007. Därefter klassades fartyget om till fritidsfartyg och är privatägd.

Tulljagaren Nalle. Foto: Jan Eriksson

Tulljagaren Nalle är byggd 1936 på Ekensbergs varv i Stockholm. Använd som framgångsrik smuggeljagare under andra världskriget. I dag har den hemmahamn på Ljusterö. 

Polisbåt 1. Foto: Föreningen Svenska Polisbåtar


Polisbåt 1 är byggd 1933 och ritad av den kände Pettersson och kan närmast beskrivas som en dubbelruffad mahognybåt som kunde komma upp i svindlande 19 knop när det begav sig. Polisbåt 1 ägs av en förening som just nu är i full fart med att slutföra en omfattande renovering.


Text: Elinor Karlin • 2023-07-17
BåtnyttSjöhistoriska museetTräbåt
Rulla till toppen