Under kanalbroarna är det 26 meter segelfri höjd och de flesta fritidsbåtarna kommer förbi utan problem. Foto: Esquilo/Wikimedia commons

Båtnytt

Slussning varannan timme i Södertälje kanal

Under sommaren blir det begränsat med slussningar i Södertälje kanal, i samband med ett omfattande upprustningsarbete. Fritidsbåtar kan inte vänta sig att få slussa oftare än varannan timme på vardagar.

Text: Elinor Karlin • 2023-07-10 Uppdaterad 2023-10-27

Orsaken är projektet att renovera slussen och kanalen i Södertälje. Slussanläggningen och klaffbron som leder över slussen har nått sin tekniska livslängd och måste bytas ut.

Den som sticker lite högre måste också anpassa sin resa efter när Mälarbron öppnar sig, som har en segelfri höjd på 15 meter.

LÄS MER: Så gör vi bort oss när vi slussar – slussvakten berättar

Slusstider under sommaren (1 juni–31 augusti)

Södergående trafik (slussning) // Måndag – fredag
09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 och 21.15

Norrgående trafik (broöppning samt slussning) // Måndag – fredag
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 och 21.30

Södergående trafik (slussning) // Lördag – söndag samt helgdag
15 minuter efter hel timme 08.15–21.15

Norrgående trafik (broöppning samt slussning) // Lördag – söndag samt helgdag
30 min efter hel timme 08.30–21.30

Mälarbron öppnas vid behov för fritidsbåtar på följande tider:

Måndag – torsdag: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00 och 21.00 
Fredag: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00 och 21.00 
Lördag – söndag och helgdagar: Varje hel timme 08.00–21.00


Text: Elinor Karlin • 2023-07-10
BåtnyttKanalerSlussar
Rulla till toppen