Båtbottenfärg innehåller ofta olika typer av biocider. Foto: Elinor Karlin

Båtnytt

Transportstyrelsens uppmaning: Sanera din båtbotten på färg för miljöns skull

Det bästa för miljön är att vi slutar bottenmåla. Det anser Transportstyrelsen i ett nytt pressmeddelande där de tipsar om hur man bäst sanerar sin botten.

Text: Elinor Karlin • 2023-05-12 Uppdaterad 2023-05-12

Transportstyrelsen vill att färre bottenmålar sina båtar. Det framkommer i ett pressmeddelande som publicerades i början av maj. 

– Många gör det varje år, men vi vill att man frågar sig själv om det verkligen behövs. Det allra bästa för miljön är att låta bli, säger Transportstyrelsens miljöhandläggare Lima Petersson. 

Trots att ämnet TBT varit förbjudet i båtbottenfärger för fritidsbåtar sedan 1989, och totalförbjudet även för fartyg sedan 2008, så finns det enligt Transportstyrelsen fortfarande stora problem med att ämnet sprids i våra svenska vatten. De flesta använder dessutom färger som baseras på koppar, vilket även det är en typ av biocid som till viss del är giftigt för naturen. Det är inte ovanligt att den båtägare som slutar med båtbottenfärger samtidigt väljer att sanera botten på gamla färglager, en manöver som kan sluta illa om man inte tänker till. 

– Men följer man vår rekommendation är risken att sprida farliga ämnen omkring sig vid sanering mycket liten, säger Lina Petersson. 

De rekommenderar antingen slipning, torrskrapning, blästring eller att gelbehandla med färgborttagningsmedel. Men det är viktigt att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika negativa konsekvenser för både hälsa och miljö. 

– Man kan säga att det är som en sjustegsraket som går ut på att skydda miljön, sin egen och andras hälsa. 

Transportstyrelsens sju steg för båtbottensanering

  1. Täck marken under båten.
  2. Skapa en vind- och regnskyddad miljö runt båten.
  3. Skapa miljö med undertryck vid blästring.
  4. Använd rätt personlig skyddsutrustning.
  5. Samla upp färgrester, färgdamm och annat material som kommit i kontakt med färgrester och hantera detta som farligt avfall.
  6. Lämna in farligt avfall (färgrester, marktäckning, skyddskläder etc.) till godkänd avfallsmottagare.
  7. Skydda människor och djur i omgivningen från kontakt med farligt avfall.

Text: Elinor Karlin • 2023-05-12
BåtnyttBottenfärgHavsmiljöMiljö
Rulla till toppen