Nu lägger HaV och vattenmyndigheten fram nya punkter på åtgärdsprogrammet för att göra havsmiljön bättre. Foto: Marten Hagberg/Unsplash

Båtnytt

Tvåtaktsmotorer med förgasare ska fasas ut

Svensk havsmiljö har inte förbättrats tillräckligt mycket – nu ryker de gamla tvåtaktsmotorerna. "Det kommer ta emot", säger Mats Eriksson på Sweboat, som hoppas på att man inför en skrotningspremie.

Text: • 2022-01-26 Uppdaterad 2022-03-11

Miljövidriga tvåtaktare och farlig båtbottenfärg ska ut. Det är budskapet från Hav- och vattenmyndigheten (HaV) när de förnyar sitt åtgärdsprogram, efter EU:s havsmiljödirektiv. Men hur det ska gå till är inte klart ännu.

– Man har sett att man inte uppnår god miljöstatus i svenska havsområden. Då har vi på HaV tillsammans med andra myndigheter och forskning tittat på var det finns behov att sätta in åtgärder, säger Fredrik Lindgren, utredare på HaV.

Totalt är det 14 åtgärder som myndigheten föreslår för att förbättra den svenska havsmiljön. Åtgärderna som innefattas är alltifrån att minska havsbuller för att skydda marina däggdjur, till att minska möjligheterna till trålfiske. Två åtgärder har en direkt påverkan på fritidsbåttrafiken. Det blir nu dags att fasa ut tvåtaktare med förgasare samt att minska användningen av bottenfärger med biocider.

– Med tvåtaktsmotorer med förgasare såg vi en möjlighet att fasa ut, eftersom det finns många kvar av dem i Sverige. Sedan 2006 är det förbjudet med nyförsäljning inom EU av dem, på grund av den dåliga bränsleekonomin, säger Fredrik Lindgren.

LÄS MER: Tre punkter i Transportstyrelsens miljökampanj

Det har länge funnits möjlighet att söka så kallade LOVA-bidrag för att samordna skrotning av gamla motorer, en möjlighet som inte har utnyttjats i så hög grad, enligt Fredrik Lindgren. Hur den aktiva utfasningen ska genomföras återstår att se, detsamma gäller minskningen av båtbottenfärgerna. Varje åtgärd ska kopplas ihop med respektive myndighet, där kemikalieinspektionen ansvarar för färgerna. Transportstyrelsen tar hand om tvåtaktarna.

– Men det är ingen av våra myndigheter som har mandat att genomföra ett förbud, det är en politisk fråga. Nu ska man göra en utredning för att ta reda på vad som är de mest effektiva metoderna.

Mats Eriksson, vd på Sweboat, Båtbranschens riksförbund, är positiv till programmet som har presenterats. Han ser fram emot en period av aktiv utfasning, innan de gamla tvåtaktarna i framtiden skulle kunna förbjudas och hoppas att det ska införas någon form av skrotningspremie.

– Det ska vara enkelt att få premien och den ska vara tillräckligt hög för att det ska vara värt att göra sig av med sin gamla trotjänare. Det här är en pålitlig motor som bara startar år efter år, så det kommer ta emot för människor att skrota den, även om man vet om att den är ganska miljöskadlig, säger Mats Eriksson.

LÄS MER: Så arbetas det för totalförbud mot giftiga bottenfärger

Det är nu upp till Transportstyrelsen att utreda vilka metoder som lämpar sig bäst för utfasningen – men hur resurserna ska fördelas är i slutändan en politisk fråga. Det krävs alltså politiska beslut innan det kan bli fråga om någon skrotningspremie.

– Det måste till en politisk vilja, absolut, det här klarar inte Hav- och vattenmyndigheten själva. Men vi har väldigt bra relationer med riksdagsledamöter och det här tänker vi ta upp med dem under våren, säger Mats Eriksson.

Utfasningsprocessen av båtbottenfärger med biocider är inte en lika stor utmaning, tror Mats Eriksson.

– Det sker ju redan en väldigt stor utveckling med alternativa färger och olika metoder som bottentvättar och skrovdukar… Där är förändringen redan igång och det känns inte lika angeläget att sätta något förbud.

Mats Eriksson, vd på Sweboat, är positiv till de nya punkterna i åtgärdsprogrammet. Foto: Lars-Åke Redéen/Sweboat

Text: • 2022-01-26
BåtnyttLäsvärtNyheterHavsMiljöutombordare
Scroll to Top