Havsbaserad vindkraft får en gräddfil när havsplanerna klubbas igenom. Foto: Vasilios Muselimis/Unsplash

Båtnytt

Vindkraften främjas när havet får översiktsplan

Från och med nu ska havets användning regleras av planer som liknar kommunernas översiktplaner. Och det första man vill åstadkomma är att snabba på byggandet av havsbaserad vindkraft. " Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa framtidens gröna jobb", säger miljöminister Annika Strandhäll.

Text: Elinor Karlin • 2022-02-21 Uppdaterad 2022-02-22

Den havsbaserade vindkraften kan nu utvecklas snabbare. Det möjliggörs efter att regeringen nu i veckan fattade beslut om Sveriges första havsplaner, som ska reglera planeringsarbetet med våra svenska havsmiljöer. 

– Industrin skriker i dag efter havsbaserad vindkraft. Nu skyndar vi på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft genom att peka ut ett antal lämpliga områden långt ute till havs, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande. 

LÄS MER: Fritidsbåtar glöms bort när vindkraften planeras

I och med det här beslutet hamnar utbyggnaden av vindkraft värt 20–30 terawattimmar (TWh) per år i en snabbfil, att jämföra med Sveriges totala elförbrukning på 140 TWh om året. Samtidigt ålägger man på Energimyndigheten att plocka fram fler utvecklingsområden för att bygga vindkraft i havsmiljö. 

– Vi ska ha mycket el, billig el, snabbt. Så säkrar vi elförsörjningen, möjliggör omställningen och tryggar bra elpriser på lång sikt, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, i pressmeddelandet.

Havsplanerna innebär att användningen av havet ska planeras likt kommuner gör översiktsplaner på land. Något liknande har inte funnits tidigare. Förutom energiutvinning så planlägger man nu också användningen av havsområden utifrån bland annat naturvärden, yrkesfiske, rekreationsområden och försvarsintressen. På så sätt ska man få en tydligare överblick i hur havet används.

– Konkret handlar det om att låta traditionella intressen, inklusive riksintressen som fiske och sjöfart, samsas med alla nya verksamheter som till exempel vindkraft. På allt detta kommer förstås också försvarets krav som behöver mötas, säger Jan Schmidtbauer Crona, utredare vid Hav- och vattenmyndigheten (HaV), i myndighetens egna pressmeddelande om havsplanerna.


Text: Elinor Karlin • 2022-02-21
BåtnyttKlimatVindkraft
Rulla till toppen