Algblomningen är redan igång. Här ser vi algblomning i vattnet mellan Oxelösund och Landsort i Östersjön. Bilden är dock en flera år gammal arkivbild. Foto: Kustbevakningen

Artiklar

Algblomningen har börjat

Algblomningen har tagit fart. Det varnas för bad i vissa sjöar och giftiga alger närmar sig östersjökusten. Även i Bohuslän blommar algerna kraftigt.

Text: Fredrik Olsson • 2024-06-27 Uppdaterad 2024-07-01

Algblomningen är redan i full gång och nu rapporteras om blomning i insjöar och i Östersjön. Ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön har enligt SMHI observerats från södra till norra Östersjön och i Finska viken.

Algblomning är ett vanligt fenomen i sjöar och hav, men det blir problematiskt när det sker i stor omfattning och snabbt. Detta beror på övergödning, vilket innebär att stora mängder växtnäring från jordbruket rinner ut i vattendrag.

I Östersjön ökar, enligt Världsnaturfonden, WWF, utsläppen av kväve, vilket är en av faktorerna bakom övergödningen.

– Det beror till stor del på utsläpp från aktiviteter på land. Det är det vi alla gör och konsumerar till vardags som driver på övergödningen. Att vattenkvaliteten är dålig i kust och skärgård beror huvudsakligen på svenska utsläpp, säger Mats Johansson, expert på vattenförvaltning och övergödning på Världsnaturfonden WWF enligt ett pressmeddelande.

I Sverige är jordbruket den största källan till näringsläckage, men reningsverk, industri och enskilda avlopp inverkar också.

Algblomningen är redan i full gång och har bland annat siktats utanför Gotland. Foto: WWF

Blågröna alger kan vara giftiga för både människor och djur. De blommar när vattnet är som varmast och när det är lite vind. Hur algerna sprids beror på havsströmmar, ljus, vattentemperatur, vindar och tillförsel av näringsämnen. Med klimatförändringarna förväntas algblomningen ske oftare, bli kraftigare och spridas till flera områden i sjöar och hav, som Östersjön.

– Östersjön är övergödd, och eftersom vi inte vänt trenden med utsläppen så återkommer algblomningarna varje år. De visar att Östersjöns ekosystem är ur balans, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF, enligt pressmeddelandet.

Algerna ser ofta ut som gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Vid blomningen bildas ibland gifter som kan finnas kvar i flera dagar. Sedan sjunker de döda algerna ner till havsbotten och när de bryts ner konsumeras allt syre i vattnet och vi får det vi kallar “döda bottnar”.

På SMHI:s sajt kan du följa algblomningens utbredning dag för dag.

Mareld i Bohuslän

Algblomning kan också medföra något vackert och spektakulärt. Mareldsblomningen kom igång ovanligt tidigt till Bohuslän i år, vilket många privatpersoner har rapporterat. Det uppstår på grund av tillväxt av alger av ett annat slag än de blågröna som nu blommar i Östersjön. Mareld har rapporterats från bland annat Lysekil och Strömstad. På dagen syns marelden som orange stråk i vattnet och på kvällen kan de glittra vackert när det blir vågor av olika slag. Som i Katarina Finnengs film av två svanar som simmar i de mareldsmättade vattnen (länk till Facebook).

Så gör du för att undvika problem orsakade av algblomning

  • Bada inte i vatten som är missfärgat eller där det syns algblomning, vilket ofta ser ut som gröngul soppa eller blågrön trådig massa.
  • Låt inte husdjur simma eller dricka vatten från områden med synlig algblomning.
  • Följ lokala myndigheters rekommendationer och varningar om vattenkvalitet. Kommuner och miljöorganisationer brukar informera om aktuella algblomningar.
  • Håll små barn borta från vatten med algblomning eftersom de är särskilt känsliga för algtoxiner.
  • Om du har badat i ett område med potentiell algblomning, duscha av dig ordentligt efteråt för att avlägsna eventuella toxiner.

Om du ändå skulle råka bada i vatten med algblomning

I första hand ses symtom som hudirritation (klåda, utslag) och ögonbesvär, men också illamående, kräkningar och diarréer.

Hudirritationen är troligen mer av allergisk art än toxisk, då det inte är alla badande som drabbas. Astma- och hösnuveliknande symtom kan också förekomma. Vid förtäring av algvatten (till exempel upprepade kallsupar) kan man ibland få feber samt påverkan på lever, njurar och muskulatur. Källa: Folkhälsomyndigheten.


Text: Fredrik Olsson • 2024-06-27
ArtiklarAlgblomning
Rulla till toppen