Båtbottenfärg innehåller ofta olika typer av biocider. Foto: Elinor Karlin

Artiklar

Så väljer du färg för bottenmålning

Det är inte helt lätt att hålla ordning på vilken typ av båtbottenfärg som är tillåten var. Här är en enkel guide med några exempel.

Text: Jessika Ericsson • 2024-03-22 Uppdaterad 2024-03-22

Reglerna för vilka båtbottenfärger som är tillåtna i olika områden i Sverige har förändrats genom åren. Exempelvis förbjöds bottenfärger med TBT (tributyltenn) för fritidsbåtar kortare än 25 meter redan 1989. Men det var först 2008 som TBT förbjöds på samtliga fartyg.

Vidare har båtbottenfärger med kopparinnehåll både förbjudits och senare godkänts igen i vissa områden. Fortfarande skiljer sig reglerna åt när det gäller vilken typ av bottenfärg som är tillåten längs olika kuststräckor i landet. Högre mängd koppar tillåts läcka ut från båtar på västkusten, medan strängare regler gäller för Östersjön. I insjöar och i Bottenhavet från Örskär och norrut är all användning av giftläckande färger förbjuden.

Alla båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar påväxt på skrovet klassas som bekämpningsmedel och måste därför godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas. Båtbottenfärger som enbart förhindrar påväxt fysiskt, exempelvis genom en ytstruktur som försvårar för växter att få grepp, behöver inte vara godkända för att få säljas.

Det är främst innehållet av koppar som skiljer mellan de bottenfärger som är godkända för ost- respektive västkusten. Foto: Lars Ericsson

Detta gäller idag:

Västkusten

De biocidfärger som är godkända finns listade på Kemikalieinspektionens hemsida. I dagsläget finns 28 olika bottenfärger av olika fabrikat som kan ha uppemot 34,6 viktprocent kopparoxid. Här kan du till exempel bottenmåla med Mille Xtra, Hempel Basic, Biltema antifouling, Hempels Mille NCT och Hard Racing Xtra.

Ostkusten

För ostkusten finns 15 godkända biocidfärger på Kemikalieinspektionens lista. Här hittar vi bottenfärger med lägre kopparinnehåll, uppemot 8,5 viktprocent kopparoxid och uppemot 19 viktprocent koppartiocyanat. Exempel på godkända fabrikat är Fabi One, Mille Light Copper, Sea Sea Antifouling Copper Plus och Hard Racing Copper.

Insjöar och Bottenhavet norr om Örskär

Bara biocidfria färger får säljas.

Båtens hemmahamn avgör vilken bottenfärg du ska måla med, även om du planerar en båtresa till ett område där andra regler gäller. Foto: Lars Ericsson

Med båten till olika platser

Om du planerar att ha båtplats både i en insjö och vid kusten är det reglerna för det känsligaste vattnet som gäller. Det som avgör, enligt Kemikalieinspektionens bestämmelser, är den huvudsakliga förtöjningsplatsen. Med andra ord är det tillåtet att besöka skärgårdar och hamnar i områden med både mildare och strängare regler. Däremot får man inte måla med en västkustfärg inför en båtresa till västkusten om hemmahamnen finns på ostkusten.

Alla försäljningsställen måste följa Kemikalieinspektionens regler. Det betyder att om du köper bottenfärg i båthandeln räcker det att tala om var båten har hemmahamn för att det ska bli rätt. Om du däremot köper en bottenfärg med biocider av en privatperson behöver du ha koll själv. Kolla då märkningen på färgburken och jämför med Kemikalieinspektionens lista över godkänd färg. Det ska finnas ett registreringsnummer, uppgifter om användningsvillkor och behörighetsklass på alla burkar med båtbottenfärg.


Text: Jessika Ericsson • 2024-03-22
ArtiklarBåtbottenfärgBiocidfärgBottenfärgBottenmålningKemikalieinspektionenKopparfärg
Rulla till toppen