Barn och ledare på en ribbåt på ÖMC:s sommarläger.

Öckerö Maritime Center håller sommarläger med båtsäkerhetsfokus för 10–12-åringar i sommar. Foto: ÖMC

Båtnytt

Gratis båtläger för barn i sommar

I början av sommaren förvandlas Rörö i Öckerö kommun och Rindö till lekfulla skolor för framtidens sjöfarare. Här hålls kostnadsfria sommarläger för barn födda 2011–2014, där de får lära sig allt från sjövett och båtkörning till överlevnadsteknik och sjukvård.

Text: Fredrik Olsson • 2024-05-23 Uppdaterad 2024-05-23

Under veckorna 25–27 i sommar anordnas kostnadsfria sommarläger för barn födda 2011–2014 på Rörö i Öckerö kommun på västkusten och på Rindö utanför Vaxholm på ostkusten. Under lägrets tre dagar ska barnen få lära sig mer om sjövett, båtkörning, enklare knophantering, överlevnadsteknik och brand- och sjukvårdskunskap.

Syftet med lägret är att på ett lekfullt sätt utbilda framtidens båtfarare på våra svenska vatten. Men de kursansvariga lovar att det också kommer att finnas tid för mycket bad och lek.

Öckerö Maritime Center, som håller lägret, är en ideell förening. Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten med syftet att rädda liv till sjöss och att ge den som utbildas förmågan att agera korrekt i händelse av att man hamnar i en utsatt situation. ÖMC riktar sig främst till fiskerinäringen och sjöfart, och har sjösäkerhetsutbildningar på Öckerö utanför Göteborg samt på Rindö i Stockholm.

ÖMC:s instruktör lär ut säker båtkörning på ett tidigare sommarläger. Foto: ÖMC

Runt 2020 fattade ÖMC beslutet att börja göra sig mer kända bland allmänheten för att även på sikt kunna bidra till att förse sjöfarten med personal. Lite förenklat kan man säga att det var så sommarlägren föddes.

– Vi ville nå ut mer med vår verksamhet och gärna till barn eftersom det ger långsiktighet. Vi är ideella i en kommersiell värld och det kräver andra sätt att jobba på, säger Niklas Holmgren, vd på Öckerö Maritime Center.

Lägren har gjort succé och det är nu fjärde året med sommarlägren. I år hålls det första på ostkusten, på Rindö utanför Vaxholm. De tidigare lägren har ägt rum på Rörö och Smögen. Det handlar om dagläger, så det blir alltså inte fråga om övernattning. Intresserade anmäler sig inte bara, utan skickar med ett personligt brev, där de berättar lite om sig själva och varför de vill vara med på lägret. De som söker ska vara 10–12 år, men det finns också andra kriterier som används vid ”uttagningen”.

– Vi prioriterar barn som är hemmahörande i, eller har tydlig koppling till, kommunen där lägret hålls. Och det ska vara lika många tjejer som killar, det är viktigt, säger Niklas Holmgren, och berättar att ÖMC arbetar väldigt mycket med kamratskap och inkludering på sommarlägren.

Även grundläggande livräddning lärs ut under lägren. Foto: ÖMC

Instruktörerna är desamma som vid yrkesutbildningarna som ÖMC i första hand arbetar med. Det är personer som till vardags jobbar inom sjöfart eller fiske, vilket betyder att de är erfarna sjömän. Dessutom tar man in två ungdomar per läger som ledare. De är från Öckerö seglande gymnasieskola, som är en gymnasieskola där ÖMC står för sjöfartsdelen av utbildningen.

Antalet anmälningar har hittills överstigit antalet platser Lägren har som sagt varit populära och planer finns på att de närmaste åren utöka antalet läger och att hålla dem på fler platser, däribland vid våra större sjöar. Förfrågningar har kommit in från flera städer. Även till det första ostkustlägret har anmälningarna vällt in, och det är redan övertecknat. Niklas Holmgren berättar att de gör allt de kan för att kunna klämma in så många som möjligt, givetvis utan att tumma det minsta på säkerheten.

Är det sommar, så ska det badas. Så även på ÖMC:s läger. Foto: ÖMC

Lägren är lika populära bland ledarna och instruktörerna, och när Niklas Holmgren berättar om sina upplevelser är det lätt att förstå varför.

– Feedbacken vi har fått har varit helt otrolig. Vissa har svårt att slita sig från lägret, ledarna och kompisarna när de tre dagarna är över. Barnen lär känna nya vänner, många som de kanske aldrig hade träffat annars, och de växer verkligen under de här dagarna. Att som vuxen se ett barn som aldrig har vågat hoppa i från en brygga till slut våga språnget gör en helt lycklig! Man vill direkt springa hem och börja planera nästa läger.


Text: Fredrik Olsson • 2024-05-23
BåtnyttBåtläger för barnSommarläger
Rulla till toppen