I år är det mer troligt att du märker av en viss marin aktivitet på sjön. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Ukrainakrisen

Risk för militära möten – var noga med avståndet

I och med att säkerhetsläget skärpts och Försvarsmakten rustas upp kommer militära aktiviteter att bli särskilt märkbara vid vissa områden runt kusten. Några av dessa är också populära farvatten för oss som åker båt. Här är saker som är bra att tänka på om du möter militära fartyg.

Text: Jessika Ericsson • 2022-06-17 Uppdaterad 2022-07-05

När du möter ett marint fartyg
Försvarsmaktens fartyg ska, som alla andra båtar, uppträda med gott sjömanskap och följa rådande sjöfartsbestämmelser och fartbegränsningar. Men var beredd på att marina fartyg kan komma med hög hastighet både i och utanför farleder när Försvarsmakten övar och genomför insatser. Tänk också på att örlogsfartyg och andra större militära fartyg drar upp mycket svall. Håll avstånd när ett sådant passerar och stäva sedan rakt mot svallvågorna för minsta möjliga påverkan på din båt och besättning.

Vid passage i närheten av militära övningar
Minska farten och håll ordentligt avstånd. Marina fartyg kan ha utrustning i vattnet som gör att de inte kan manövrera helt fritt. Det kan vara undervattensfarkoster för minröjning, minsvepning eller olika utrustning för ubåtsjakt. Utrustningen under vatten kan antingen finnas bakom fartyget eller vid sidan av. Det kan också finnas en kabel i vattnet mellan undervattensfarkosten och örlogsfartyget.

Därför gäller det att hålla stort avstånd, helst upp mot 1 000 meter. Du vet att du möter ett fartyg med utrustning i vattnet om fartyget visar en signal som dagtid är tre svarta klot och i mörker tre gröna runtomlysande ljus.

Om ett örlogsfartyg signalerar åt dig
… betyder det inte att de vill ha kontakt. En mistsignal eller signallampa betyder istället att örlogsfartyget vill göra dig uppmärksam på något. Sänk farten och passera på stort avstånd.

LÄS MER: Nytt säkerhetsläge – så bör du tänka i sommar

Vid skjutövningar från land och till sjöss
Här råder givetvis tillträdesförbud. Information om var skjutfälten ligger och aktuella tidpunkter om när de är avlysta för övning finns på Försvarsmaktens hemsida. Skjutövningar meddelas också genom en notis i Ufs (Underrättelser för sjöfarande) på Sjöfartsverkets hemsida. Men skjutövningarna kan ändras med kort varsel. Då är det alltid informationstavlorna på plats som gäller i första hand.

Enligt Rebecca Landberg, kommunikationschef på Marinen, kommuniceras skjutövningar till sjöss också ut via radio och det görs avspärrningar. Vidare säger hon att Marinen placerar ut säkerhetsbåtar för att säkerställa att inga fritidsbåtar kan åka in i övningsområdet. En bra rutin att ha, redan innan man åker ut, är att kolla upp sträckan man tänkt åka på sjökortet för att se om det finns områden som är markerade som riskområden. Inom sjökortets riskområden kan Försvarsmakten genomföra skjutövningar med skarp ammunition. Det kan vara allt från artilleriskjutningar till sjunkbombsfällning eller kontrollerade sprängningar av sjöminor.

Under den period som en skjutövning pågår gäller som nämnts alltid tillträdesförbud. Men även när det inte är övning kan det vara begränsat tillträde till ett riskområde eftersom det kan vara farligt att vistas där. Det kan till exempel finnas odetonerad ammunition på marken.

Marinbasen i Karlskrona övar landstigning en stilla försommarkväll. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Använd inte kikaren
Vid militärövningar används ofta laser för att mäta avstånd till aktuellt mål. Om ögat träffas av laserstrålning kan det ge allvarliga och bestående ögonskador. Därför bör du inte rikta en kikare mot ett område där skjutövningar pågår.

Förtöj med säkerhetsmarginal i naturhamnar
Marina fartyg kan dra upp mycket svall, och större snabbgående fartyg som passerar utanför grunda vikar suger ut vatten ur viken. Tänk därför på att förtöja med extra säkerhetsmån i naturhamnar och bryggor där marina fartyg kan passera. Tumregeln i grunda vikar är att ha en ankarlina som är minst 3–5 gånger djupet. Se också till att ha tillräckligt djup under kölen (minst 2 meter) och tillräckligt avstånd till land för att klara kraftigt svall utan att båten slår i botten eller land.

Stärkt försvar runt kusten
På Gotland och i farvattnen runt ön har den militära närvaron förstärkts ända sedan januari i år, enligt Försvarsmakten för att omfördela och prioritera resurser till de platser där de gör mest nytta samt för att både Ryssland och väst har ökat den militära aktiviteten i Gotlands närområde.

Andra områden är farvattnen runt de marina förbandens hemmabaser: Karlskrona, Stockholm och Göteborg. I Karlskrona i Blekinge och vid Berga i Stockholms skärgård kommer marinbaserna dessutom att förstärkas.


Text: Jessika Ericsson • 2022-06-17
BåtnyttLäsvärtLäsvärtMilitärövningUkrainakrisen
Rulla till toppen