Det skärpta säkerhetsläget i Östersjön har ökat de militära aktiviteterna. Rebecca Landberg, kommunikationschef Marinen, berättar om vad vi fritidsbåtägare ska tänka på. Foto: Hampus Hagstedt/ Försvarsmakten

Ukrainakrisen

Nytt säkerhetsläge – så bör du tänka i sommar

Omvärldsläget har blivit mer spänt, och det påverkar även båtlivet. Fler av Marinens fartyg är i rörelse och det sker omfattande militärövningar med skarp ammunition till sjöss. Så här ser det ut inför årets båtsäsong.

Text: Jessika Ericsson • 2022-06-17 Uppdaterad 2022-07-05

Allt kommer inte att vara som vanligt under sommarens båtturer längs kusterna. Säkerhetsläget har skärpts under flera år, och efter Rysslands invasion av Ukraina är den militära beredskapen längs Sveriges kuster högre än på mycket länge, något som alla som åker båt kommer att märka av. För de allra flesta är det en helt ny situation, eftersom vi har varit lyckligt förskonade från begränsningar i friheterna till sjöss under flera decennier. Men den som ägnade sig åt båtliv under kalla kriget känner igen sig.

Under 1980- och början av 1990-talet fanns det många fler militära områden runt våra kuster än det gjort de senaste 20 åren. Öar, uddar och vattenområden där det var förbjudet för fritidsbåtar att vistas, stiga i land och på vissa håll att fotografera. Det fanns skärgårdsområden som utländska medborgare och utlandsflaggade fritidsbåtar inte hade tillträde till. Vid vissa kuststräckor, bland annat längs södra Norrlandskusten, bedrevs regelbundet skjutövningar med skarp ammunition ut mot havet. Fritidsbåtar var tvungna att ta en omväg många sjömil ut till havs för att gå fria från övningarna. Exempelvis är det för tillfället tillträdesförbud på Utö skjutfält i Stockholms skärgård, vilket gäller fram till den 19 juni.

Nu ökar åter den militära aktiviteten runt kusten och Praktiskt Båtägande har talat med Rebecca Landberg, kommunikationschef på Marinen, om hur vi som åker båt kommer märka av det nya säkerhetsläget.

LÄS MER: Risk för militära möten – var noga med avståndet

Får vi som tänker åka fritidsbåt räkna med mer militär aktivitet på sjön i sommar?

– Ja, det kommer att vara mer militär aktivitet på sjön, särskilt under vissa perioder. Som mest intensivt kommer det att vara i samband med planerade övningar.

Förvarnas det alltid inför militärövningar till sjöss?

– Nej, inte alltid. Dessutom är det inte alltid vi vill berätta var vi är i skärgården eftersom det underlättar för aktörer som bedriver informationsinhämtning mot oss.

Var längs kusten ska man vara mest uppmärksam på militär aktivitet i sommar?

– Vi är som mest aktiva i områdena kring de marina förbandens hemmabaser. Det innebär farvatten i områden kring Stockholm, Karlskrona och Göteborg.

LÄS MER: Trots Ukrainakrisen – lugnt att segla på Östersjön

Planeras några nya militära områden längs kusten, där det blir begränsad tillgänglighet för fritidsbåtar?

– Nej, inga nya militära områden men det kan uppstå vissa begränsningar under skarpskjutningar vid militära övningsområden.

Hur håller man koll på skjutövningar med skarp ammunition från skjutfält på land och ut mot havet när man passerar med fritidsbåt?

– Vid dessa tillfällen kommuniceras det ut via radio samt görs avspärrningar. Säkerhetsbåtar finns också utplacerade för att säkerställa att inga fritidsbåtar kan åka in i övningsområdet. Säkerhet är alltid vår högsta prioritering.

Gäller några särskilda regler om man har utländska medborgare med sig i båten? Och finns det särskilda begränsningar för utländska båtar i svenska skärgårdar?

– Nej. De regler som finns gäller för svenska likväl som för utländska medborgare. Exempelvis förbud att beträda, dokumentera eller avbilda skyddsobjekt.

Om man vill hjälpa till att hålla uppsikt när man rör sig längs kusten i sin fritidsbåt, vad ska man vara uppmärksam på? Vart vänder man sig med informationen?

– Om man som privatperson ser något i skärgården som avviker från det normala ska det skickas in till marinen-tips@mil.se.

– Vi vill inte konkretisera exakt vad som kan vara av intresse för att inte uppmuntra privatpersoner att leta efter specifika scenarier. Det gäller att lita på sin egen magkänsla om man ser något som ger uppfattningen att inte vara normalt och som bör rapporteras.

– Om du ser något konstigt eller avvikande så tänk på att ta bilder eller spela in en video. Förklara utförligt vad det är du har sett. Notera och meddela datum och tid samt position, gärna med koordinater. Det är bra att få med sådant som typ av rörelser, bedömning av hastighet, beskrivning av personer med mera.

– Mejla informationen tillsammans med dina kontaktuppgifter. Det är viktigt att skicka in det till marinens tipsmejl. Skicka inte in bilder till medier.


Text: Jessika Ericsson • 2022-06-17
BåtnyttLäsvärtLäsvärtMilitärövningUkrainakrisen
Rulla till toppen