Den militära aktiviteten i Östersjön kan öka när Sverige deltar i flera internationella övningar. Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Båtnytt

Trots Ukrainakrisen – lugnt att segla på Östersjön

I samband med Ukrainakrisen meddelar Sverige att landet ska delta i fler internationella övningar på Östersjön. Men fritidsbåtägare ska inte påverkas, menar Marinens presstjänst.

Text: Elinor Karlin • 2022-02-25 Uppdaterad 2022-03-11

I samband med det försämrade säkerhetsläget i Europa meddelade försvarsminister Peter Hultqvist att Sverige kommer att delta i militärövningar på Östersjön. Men trots att den militära aktiviteten i Östersjön lär öka, så menar försvarsmakten att privatpersoner inte kommer att påverkas.

– Majoriteten av våra militärövningar på Östersjön genomförs ute till havs och påverkar inte fritidsbåtar eller andra som rör sig till sjöss. Övningar undviks även i sjöfartslederna för att inte störa sjöfartstrafiken, meddelar Rebecca Landberg, kommunikationschef på Marinen, i ett mejl till Praktiskt Båtägande.

I mitten av januari rapporterades om ryska fartyg på Östersjön, vilket fick Försvarsmakten att flytta en utryckningsstyrka till Gotland. De ryska fartygen flyttades sedan till Svarta havet, strax innan ryska styrkor beordrades till Ukraina. Sverige ingår i försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) och redan under måndagen fattades beslut om att gruppen ska hålla övningar i norra Europa, enligt DN. Vilka områden i Östersjön som kommer att påverkas går i nuläget inte att svara på.

– Marinen rör sig över väldigt stora områden och övningsområden anpassas även efter vilken verksamhet som ska genomföras. Dessutom kan fartyg vara uppdelade mellan olika områden. Vid större övningar går Försvarsvarsmakten ut med information på Försvarsmaktens webb rörande vilka geografiska områden som den militära verksamheten ökar under en viss tidsperiod, skriver Rebecca Landberg.

Men även om framtiden är svår att sia om så meddelar hon att fritidsbåtägare inte behöver oroa sig för den framtida båtsäsongen.

–Det råder fortfarande inte någon ökad hotbild gentemot Sverige, vilket i sin tur därför inte påverkar fritidsbåtägare. Hur omvärldsläget kommer att påverka oss i framtiden går inte att svara på. Försvarsmakten anpassar sin beredskap efter händelseutvecklingen och vi kan förstärka och omfördela de militära resurser vi har till olika områden, men det är inget som påverkar båtsommaren för båtägare.

Det ska också genomföras en rad sedan länge planerade militärövningar runtom i Sverige under året, som privatpersoner kan komma att märka av. Dels kommer de värnpliktiga genomföra sina slutövningar under maj-juni. Dessutom planerar man för den internationella övningen Baltops som kommer att genomföras i södra Östersjön. För den fritidsbåtägare som vill veta mer om hur man ska agera om man möter på militära fartyg på sjön, rekommenderar Rebecca Landberg att man läser på Försvarsmaktens information för båtfolk.

– Möter båtägare och militära sjögående enheter till sjöss är det sjötrafikföreskrifterna som gäller för båda parter, säger hon.


Text: Elinor Karlin • 2022-02-25
BåtnyttLäsvärtNyheterMilitärövningÖstersjönRysslandUkrainakrisen
Rulla till toppen