I ett pressmeddelande argumenterar Svedea för införandet av ett nationellt båtregister. Foto: Jonas Jacobsson, Unsplash

Båtnytt

Svedea vill införa ett båtregister

56 procent av de tillfrågade i Svedeas båtlivsundersökning ställer sig positiva till ett båtregister. Svedea själva är också för ett införande.

Text: • 2024-07-10 Uppdaterad 2024-07-15

Enligt Svedeas senaste båtlivsundersökning tycker 56 procent av de svarande att det vore bra med ett nationellt båtregister. 45 procent är direkt positiva och 11 procent är positiva om registret inte är statligt. Undersökningen genomfördes bland Svedeas båtkunder under juni 2024 och fick 3 671 svar. Och i ett pressmeddelande argumenterar försäkringsbolaget Svedea själva för ett register för fritidsbåtar.

Göran Södergren, affärsansvarig båt på Svedea:

– I undersökningen är det bara 23 % som svarar ”nej” på frågan om det vore bra med ett register för fritidsbåtar. Ungefär lika många säger sig inte veta eller har ingen åsikt. Personligen tror jag att en stor del av dessa skulle svara ja med rätt argument. Från Svedeas sida är vi övertygade om att fördelarna med ett register överväger eventuella nackdelar.

Situationer ett båtregister skulle lösa, enligt Svedea:

  • En stulen och övergiven båt utan motor kan lättare knytas till ägaren.
  • Det är svårare att använda en stulen båt som återfinns i ett register.
  • Handel med begagnade båtar skulle bli säkrare.
  • Övergivna båtar som inte kan knytas till en ägare är ett stort problem för landets båtklubbar.
  • Övergivna båtar utgör ett stort miljöproblem. Vi vill varken ha läckt olja eller sjunkna plastskrov i våra vatten.
  • Vid nödsituationer då föraren har ramlat överbord eller båten har slitit sig kan ett register möjliggöra snabba åtgärder i form av sökinsats eller bogsering.

Men Svedea vill inte uttala sig om hur ett register skulle se ut eller vem som skulle hantera det.

Förra året ställde sig även Havs- och vattenmyndigheten, HaV, positiva till ett båtregister, då främst med miljö- och klimatmässiga argument. Och även andra myndigheter, som Polisen, har tidigare propagerat för att införa båtregister.

Länk till Svedeas undersökning: https://www.svedea.se/batforsakring/batagare/nyheter-inom-bat/batlivsundersokningen

Läs mer:


Text: • 2024-07-10
BåtnyttBåtregisterSvedea
Rulla till toppen