Skytteren sjönk under andra världskriget. Foto: Unsplash

Båtnytt

Sveriges farligaste vrak har sanerats

Efter 80 år på havets botten så har Skytterens farliga oljelast bärgats. Dessutom kunde man rensa flera hundra meter spökgarn från vraket.

Text: Elinor Karlin • 2022-05-02 Uppdaterad 2022-06-19

I åttio år har skeppet Skytteren legat på havets botten. Den 1 april 1942 siktade hon den svenska kusten, krigslastad med stål och kullager, men blev beskjuten och skadad. Skeppet sänktes för att skydda den värdefulla lasten, och har sedan dess legat på havets botten utanför Lysekil, tio kilometer från kusten. Men ombord fanns också uppskattningsvis 400 kubikmeter olja och skeppet har i modern tid kallats för Sveriges mest miljöfarliga vrak. Nu har skeppet sanerats från olja. 175 000 liter olja och oljeblandat vatten har bärgats från skeppet som ligger på 74 meters djup, enligt ett pressmeddelande.

– Det känns väldigt tillfredsställande att veta att denna stora mängd olja inte kommer att läcka ut och drabba den marina miljön, säger Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som har finansierat arbetet.

TV: 400 år gamla skepp har fått namn

Arbetet har förberetts i flera år, och bärgningen påbörjades i september 2021. På grund av väder och vintersäsong har bärgningen varit komplicerad och fick pausas under vintern. I april i år gjorde man det sista rycket och man kan nu konstatera att bärgningsarbetet är avslutat med hjälp av dykare och en undervattensrobot. För att nå oljan har man fått borra sig in i fartyget, för att sedan kunna pumpa upp oljan till ett arbetsfartyg vid ytan.

– En del av oljan har varit trögflytande och svår att hantera. Då har man fått värma tankarna för att göra oljan lättflytande och möjlig att få upp, förklarar Fredrik Lindgren, utredare vid HaV.

Dessutom har vraket varit behängt med gamla fiskenät, så kallade spökgarn, som fångar enorma mängder fisk och marina djur utan nytta. Nu har man rensat vraket från sex stycken spökgarn, 120–180 meter långa.

Redan 2018 gjorde man dykarundersökningar vid fartyget, och då konstaterade man att det var kraftigt rostangripet. På vissa ställen var godset bara några millimeter tjockt och olja läckte ut i havet medan dykningarna pågick. De dykningarna dokumenterades också med film:


Text: Elinor Karlin • 2022-05-02
BåtnyttBåtvrakHavsmiljö
Rulla till toppen