Förstäven på brigantinen Pollux mäts och dokumenteras av en marinarkeolog. Foto: Patrik Höglund

Båtnytt

TV: 400 år gamla skepp har fått namn

För hundratals år sedan sänktes en mängd skepp utanför Karlskrona i syfte att försvara Sverige. Vilka skeppen var har varit bortglömt fram till nu. Här är de sex skeppen.

Text: Elinor Karlin • 2022-03-11 Uppdaterad 2022-03-24

Genom tiderna har ett 60-tal skepp sänkts i Karlskronas skärgård, något som skedde i syfte att blockera strategiska delar av skärgården i försvarssyfte. En av de platser som man länge vetat om att det finns vrak i är Djupasund, söder om Karlskrona. Men hur många, och vilka skepp som sänktes här, har sedan länge fallit i glömska. Tills nu. Marinarkeologer från museumet Vrak – Museum of Wrecks har gemensamt identifierat sex vrak i sundet mellan Tjurkö och Sturkö. Arbetet har gjorts som en del av satsningen på projektet Världsarvets g(l)ömda vrak, som finansieras av Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och Karlskrona kommun.

– Att äntligen kunna identifiera de här örlogsskeppen känns stort! Det finns få motsvarigheter till spärren i Djupasund, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak, i ett pressmeddelande.

Flera av skeppen har sänkts i samband med hot mot Karlskrona och flottan. Ett exempel är från 1810 då engelska flottan hotade att attackera Karlskrona. Svenskarna förberedde sig genom att sänka ett antal skepp i inloppen, bland annat i Djupasund. De sex skeppen byggdes på 1600- och 1700-talet. Det är tre linjeskepp vid namn Enigheten, Södermanland och Wasa; ett skärgårdsfartyg vid namn Disa; en brigantin kallad Pollux; samt en simpa utan känd historia, som ska ha hittats i det mörka djupet. Detta har skett med hjälp av ett multibeam-ekolod, och kompletterats med viktig arkeologisk dokumentation. Dessutom har man tagit träprover på vraken.

– I stället för att spekulera i vad som gömmer sig på botten, kan vi nu med hjälp av arkeologisk dokumentation få fram fakta kring vraken i Djupasund, säger Patrik Höglund, även han marinarkeolog på Vrak, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Historiskt vrak kan ge värdefull information

Marinarkeologen Patrik Höglund dokumenterar linjefartyget Södermanland, byggt 1749. Foto: Jim Hansson
Såhär ligger fartyget Pollux i förhållande till de fem andra fartygen. Grafik: Alexander Rauscher/SMTM

I samband med kartläggningen har marinekologerna också tagit fram en dykled för att allmänheten ska få möjlighet att ta del av fynden. De hoppas kunna anordna guidade dykningar och sätta upp skyltar på land för att även icke-dykare ska få lära sig mer om de historiska skeppen.

– Dessa upptäckter tillför nya, spännande berättelser till Karlskronas maritima historia och stärker stadens attraktionskraft som turistmål, säger Monica Frisk, projektledare för Världsarvets g(l)ömda vrak.

De glömda vraken
Södermanland/Grip/Gripen
Linjeskeppet Södermanland byggdes i Stockholm och sjösattes 1749. Södermanland var drygt 42 meter lång och 11,3 meter bred och hade en besättning om cirka 450 man. Bestyckningen bestod av drygt 50 kanoner. Senare byggdes Södermanland om till fregatt och döptes om till Grip (senare Gripen). Skeppet gjorde flera seglatser till Medelhavsområdet. Under Gustav III:s ryska krig deltog fartyget i många drabbningar. År 1810 sänktes skeppet i Djupasund.

Wasa
Linjeskeppet Wasa byggdes i Karlskrona och sjösattes 1778. Konstruktör var Fredrik Henrik af Chapman. Wasa var 48,4 meter lång och 13,6 meter bred. Bestyckningen uppgick till 60 kanoner och besättningen var på cirka 550 man. Wasa deltog i många sjöslag under kriget mot Ryssland 1788–1790. År 1803 såldes skeppet till Ostindiska kompaniet. Wasa gjorde en resa till Kina, men återköptes 1808 i samband med det finska krigets utbrott. Wasa sänktes 1836 i Djupasund.

Enigheten/Konung Fredrik
Det tredäckade linjeskeppet Enigheten sjösattes 1696 i Karlskrona och var då ett av de största fartygen i den svenska flottan. Skeppet var drygt 51 meter långt och 12,5 meter brett med över 700 man i besättningen. Under det stora nordiska kriget var Enigheten bestyckad med drygt 90 kanoner och deltog i flera sjöslag. Enigheten döptes senare om till Konung Fredrik och byggdes om till en tvådäckare. År 1785 sänktes skeppet i Djupasund.
Disa
Skärgårdsfartyget Disa sjösattes 1764 i Sveaborg, Finland. Fartyget var den minsta typen, en så kallad ”Pojama”, av det som ofta kallas skärgårdsfregatter, en typ av skepp avsedda att användas i skärgårdsmiljöer. Disa var 23,75 meter lång och 5,5 meter bred. Besättningen uppgick till 105 man och skeppet var bestyckat med 18 kanoner, de flesta små.

Pollux
År 1741 sjösattes brigantinen Pollux i Karlskrona. Skeppet var 28,4 meter långt och 7,1 meter brett. En brigantin var ett tvåmastat fartyg med gaffelsegel på den aktra masten som även utgjorde skeppets stormast. På den förliga masten satt råsegel. Pollux var bestyckad med 18 lätta kanoner och sänktes i Djupasund 1785. 

Simpan
Det finns inga kända uppgifter om när eller var skeppet ska ha byggts. Det finns för närvarande heller inga uppgifter om skeppets levnadshistoria.

Källa: Vrak

Text: Elinor Karlin • 2022-03-11
BåtnyttLäsvärtBåtvrakTräbåt
Rulla till toppen