Som båtförare löper du minimal risk att stoppas och bötfällas för att du orsakat svall på svenska vatten, om inte ditt beteende kan klassas som vårdslöst eller störande. Foto: Kustbevakningen

Svall

Vårdslöshet och störande straffas

På en del platser utomlands talas hellre om mindre svall än om lägre hastigheter, men på våra hemmavatten finns bara fartgränser. Så här ser rättsläget ut.

Text: Joakim Hermansson • 2023-01-04 Uppdaterad 2023-01-27

Många båtar går som sämst och påverkar omgivningen som mest med sina svall i just de hastighetsintervall där våra vanligaste fartgränser till sjöss också befinner sig. Utomlands är det vanligt med så kallade no-wake-zoner istället för rena hastighetsgränser i knop, men det förekommer inte på våra hemmavatten. Ulf Holmgren är verksjurist på Sjöfartsverket och förklarar rättsläget i Sverige så här:

– Det är ju länsstyrelserna som beslutar om hastighetsgränser till sjöss, men då inte enbart av svallskäl. I sjölagen finns däremot en generell bestämmelse om att hålla anpassad hastighet och inte köra på ett störande sätt, säger han.

– Det är den vägen man valt i svensk rätt, att det handlar om gott sjömanskap. Hur det ska definieras finns dock inte i sjölagen, utan den frågan lämnas till kustbevakningen, sjöpolisen och slutligen domstolarna. Skulle det bli svallskador på någon egendom kan det också bli tal om skadestånd och inte bara straff, fortsätter Ulf Holmgren.

– En siffra på en skylt är ju svart eller vit på ett annat sätt, antingen kör man för fort eller inte. Därför kan det vara lättare att lagföra en hastighetsöverträdelse.

”Bristande sjömanskap eller vårdslöshet, där finns det lagstöd för oss att göra en brottsanmälan eller utfärda en böteslapp”, säger Valdemar Lindekrantz på kustbevakningen. Foto; Kustbevakningen

Även kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrantz framhåller att svall handlar om sjömanskap.

– Lär känna din båt och planera din körning för att förhindra att din båt drar upp onödigt mycket svall, uppmanar han.

– Vi skriver inte ut böter för att någon dragit upp svall, det finns inte i några av de förordningar som vi arbetar med. Det skulle i så fall vara vid ett vårdslöst agerande, men det får då bedömas från fall till fall. Bristande sjömanskap eller vårdslöshet, där finns det lagstöd för oss att göra en brottsanmälan eller utfärda en böteslapp, sammanfattar Lindekrantz.

LÄS MER: Skrovform och fart – så skapas svall

Inte heller sjöpolisen ser annorlunda på svall än övriga myndigheter Praktiskt Båtägande talat med. Per Engvall är operativ koordinator för sjöpolisen i Stockholm.

– Först vill jag poängtera att vi försöker föregå med gott exempel och tänka på vårt eget svall så långt det är möjligt.

– I övrigt fokuserar vi mer på hastighet än på svall. Jag kan faktiskt inte erinra mig att vi rapporterat någon för högt svall, men möjligen för vårdslöshet i sjötrafik om det är uppenbart, säger han och tillägger att den heta vattenskoterdebatten har gett sjöpolisen ytterligare verktyg att använda.

– Ja, tidigare hade vi bara vårdslöshet i sjötrafik men det var en högre tröskel att beivra det. Nu har vi även störande körning, som inte kräver lika mycket motivering.

Kustbevakningen och sjöpolisen är alltså överens. Man bötfäller inte för svallbildning. Om det inte kan klassas som vårdslöst eller störande. Sjöfartsverket håller med.

Fler artiklar på temat om svall finns att läsa i Praktiskt Bågägande nr 9-2022.

Bli prenumerant

Vi guidar dig till de bästa upplevelserna på sjön och ger dig kunskaperna att sköta om din båt på bästa sätt.


Text: Joakim Hermansson • 2023-01-04
BåtnyttLäsvärtKustbevakningenSjöfartsverket
Rulla till toppen