Antiventilationsplattan är inbyggd i växelhuset ovanför propellern och har till uppgift att hindra luft från ytan att dras ner i propellern. I de flesta fall ska motorn vara monterad på en höjd så att antiventilationsplattan linjerar med bottnen på skrovet eller hamnar strax nedanför.

Propellerskolan

Propellerskolan del 2.2 – kavitation & ventilation

Ett högt slip kan också orsakas av kavitation eller ventilation. Ventilation sker när ytluft sugs ner i propellern så att bladareans kontakt med vattnet minskar, eller när avgaser sugs in i vattenflödet runt propellern. Det kan ske vid en tvär gir, om båten hoppar i vågor eller om drevet trimmas ut för mycket.

Text: Johannes Nordemar • 2023-08-28 Uppdaterad 2024-05-01

Ventilation

Har du kört planande motorbåt har du säkert varit med om detta. Det märks tydligt genom att propellern tappar greppet och motorvarvet rusar. 

Ibland blandas begreppen ventilation och kavitation ihop. Du har kanske hört ordet antikavitationsplatta. Det mer korrekta namnet är antiventilationsplatta, och den finns på alla drev och utombordsmotorer. Antiventilationsplattan sitter på motorns/riggens underhus strax ovanför propellern och har till uppgift att hindra luft från ytan att nå propellern. 

Men det finns också tillfällen då ventilation kan vara önskvärd. Mercurys racingpropellrar är utrustade med ett system som heter PVS. Systemet har ventilationshål som släpper igenom avgaser från propellerns nav till baksidan av propellerbladen vid låg rotation, för att propellern ska slira och motorn snabbare nå det varvtal där den största effekten finns. När rotationshastigheten och vattenflödet ökar täcks hålen för och ventilationen stannar av. 

Kavitation

Kavitation uppstår när trycket på propellerbladets baksida (den sida som är riktad framåt) blir så lågt att vattnet förångas. I rumstemperatur och en atmo­sfärs tryck (det normala trycket) kokar vatten vid 100 grader. Men när trycket blir tillräckligt lågt kokar vatten även vid lägre temperaturer. Det är vad som sker vid kavitation. När propellern delvis roterar i förångat vatten ökar slip och varvtal, vilket kan ge liknande symptom som vid ventilation. Den mest effektiva propellern ligger nära gränsen till att börja kavitera. Anders Lundbladh, professor i vätskedynamik vid Chalmers, förklarar. 

– Om propellern är designad för lägsta möjliga tryck på baksidan av bladen och balanserar på gränsen till att börja kavitera får du ut så stor dragkraft som möjligt ur en så liten bladarea som möjligt. 

Eftersom bladarean är proportionell mot friktionen kan verkningsgraden hållas hög med en liten bladarea och låg friktion. 

– Men så fort kavitation uppstår går energi förlorad till ingen nytta. Kavitation kan till och med förstöra propellern. Kavitationsskador liknar små kratrar eller frätskador, och de uppstår från energiurladdningar då ångan återgår till vätskeform igen. Det sker vanligtvis i propellerbladens kanter. Även små skador på bladen som stör vattnets flöde kan bidra till att kavitation uppstår.


Text: Johannes Nordemar • 2023-08-28
Så funkar detPropellerskolan
Rulla till toppen