En ensam segelbåt ute till havs en solig dag.

Sedan några veckor tillbaka förekommer GPS-störningar i södra Östersjön. Foto: Martin Leisborn

Artiklar

GPS-störningar i södra Östersjön

De flesta använder nog digitala hjälpmedel baserade på GPS-systemet när de navigerar till sjöss. Men systemet är inte alltid tillförlitligt och just nu ökar störningarna, för svensk del främst i södra Östersjön.

Text: Fredrik Olsson • 2024-05-31 Uppdaterad 2024-05-31

Sedan en tid tillbaka har förekomsten av GPS-störningar runt Östersjön ökat. Det gäller främst Finland, Baltikum och Polen, men även Sverige har påverkats. Vi ringer upp MSB för att fråga vad det har för betydelse för fritidsbåtstrafiken berättar Kristoffer Hultgren, funktionsansvarig för rymdsäkerhet på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på myndigheten att sjötrafiken vid Sveriges sydöstra kust har drabbats av GPS-störningar den senaste tiden.

– Det har tidigare främst varit luftrummet som har drabbats, inte sjöfarten, men de senaste veckorna har vi sett tendenser till störningar även till sjöss. Det är alltså en ganska ny företeelse. Det gäller södra Östersjön – södra Ölands, Blekinges och östra Skånes farvatten, säger Kristoffer Hultgren.

Det förekommer allmänt spekulationer om att främmande makt, och då är det oftast Ryssland man menar, orsakar GPS-störningarna, och den militärstrategiskt viktiga ryska exklaven Kaliningrad ligger mellan Litauen och Polen vid södra Östersjön. Kristoffer Hultgren vill dock inte säga något om vem eller vilka som orsakar störningarna till sjöss.

– Det är ju en ganska ny företeelse och det är oklart vem som ligger bakom. Vi som myndighet spekulerar heller inte i det. Men det jag kan säga är att när det gäller GPS-störningar till sjöss måste den eller de som orsakar störningarna vara ganska nära.

Kristoffer Hultgren tror inte att företeelsen kommer att försvinna inom överskådlig framtid, snarare tvärtom.

– Min bedömning är att den här typen av problem kommer att öka framöver, och framför allt gäller det då södra halvan av Östersjön.

”Lita inte blint på plottern”

I sommar och framöver krävs det alltså extra försiktighet när man är ute på sjön, framför allt i det nämnda området. Kristoffer Hultgrens avslutande råd är väntat, men värt att betona.

– Lita inte blint på plottern eller andra digitala hjälpmedel, utan ha alltid ett pappersjökort med och följ noggrant kursen med hjälp av det. Det är viktigt att notera att det inte bara gäller total utstörning av GPS-signaler, utan att det även kan resultera i att man får en felaktig GPS-position på plottern. Så följ med i papperssjökortet, säger Kristoffer Hultgren.

Vi kontaktade även Transportstyrelsen, som sjöfarten och även fritidsbåtstrafiken sorterar under, men som inte ansvarar för GPS-störningar. Pressansvariga Carolina Häggkvist skickar med några allmänna råd och även hon trycker på vikten av papperssjökort.

– Det gäller att man är uppmärksam när man är ute på sjön, särskilt om man navigerar på okända eller nya områden. Ett tips kan vara att sänka hastigheten för att få mer marginaler och att hålla utkik. Det är alltid bra att ha flera källor för positionering och om GPS:en tillfälligt inte fungerar är det viktigt att det finns papperssjökort ombord. Det är också viktigt att man vet hur man läser det, säger Carolina Häggkvist.


Text: Fredrik Olsson • 2024-05-31
ArtiklarBåtnyttGPSGPS-störningar till sjössMSBNavigeringTransportstyrelsen
Rulla till toppen