Diesel för båtar skiljer sig åt från det bränsle vi använder i bilar på land - framförallt bör det inte vara någon RME inblandat. Foto: Elinor Karlin

Artiklar

Grön diesel, blankdiesel och HVO100 – så skiljer de sig åt

Att tanka sin båt blir bara krångligare och krångligare – men möjligheten att göra skillnad för miljön har samtidigt aldrig varit större. Men vad skiljer de olika bränslesorterna åt? PB:s egen Lars "Dr Diesel" Lundbladh reder ut.

Text: Elinor Karlin • 2023-05-23 Uppdaterad 2023-05-23

Vad är skillnaden mellan grön diesel, vit diesel och vanlig diesel?

– Grön eller färgad diesel är en lågbeskattad diesel som ibland säljs på sjömackar. Den är avsedd för yrkestrafik men får säljas till privatpersoner. Det är dock olagligt att köra sin fritidsbåt på detta och om det upptäcks vid en kontroll kan det ge böter eller till och med fängelse. Grön diesel är oftast samma sak som så kallad MK1-diesel, utan inblandning av de förnybara bränslena RME eller HVO100, berättar Lars Lundbladh.

LÄS MER: Gröndiesel ska bli blå

– Vanlig diesel som du tankar på en vanlig bensinstation innehåller oftast upp till 7 procent RME (Raps Metyl Ester) och även andra förnybara råvaror som FAME (Fatty Acid Methyl Ester). Tyvärr har denna diesel en kortare förvarningstid. Om det finns lite vatten i dieseln kan det börja växa bakterier som bildar klumpar, som i sin tur kan sätta igen motorns bränslefilter. Du bör helt undvika att tanka detta bränsle i båtar.

– Vit diesel, eller blankdiesel som den oftast kallas, är ren ofärgad diesel av typen MK1. Den säljs ofta på båtmackar och skall inte innehålla RME eller andra förnybara råvaror – och har lång hållbarhet. Det är oftast samma typ av diesel som den färgade men är normalt beskattad och får användas av alla.

Lars Lundbladh.
Lars Lundbladh.

LÄS MER: Fler kontroller av grön diesel väntas

Stämmer det att det blir mer risk för beväxning i tanken av diesel med RME i?

– Ja, det stämmer – om det finns vatten i bränslet, vilket det tyvärr oftast gör i en båttank. Dessutom har RME kortare hållbarhetstid och lämnar du bränslet i tanken över vintern kan det bli problem både vad det gäller beväxning men även startproblem. Dieseln som är lättare än vatten flyter ovanpå vattnet i tanken. I skiktet mellan vatten och diesel kan det växa bakterier som kan klumpa ihop sig. Detta kan i sin tur medföra att bränslefiltret sätter igen. 

Stämmer det att förbrukningen blir högre med diesel som innehåller RME?

– RME innehåller mindre energi än dieseln och minskar därför motoreffekten något. Ett större gaspådrag kompenserar detta, men nackdelen är givetvis högre bränsleförbrukning som följd. Eftersom de flesta dieselbränslen som säljs innehåller en mindre mängd RME, upp till 7 procent, så är påverkan ganska marginell. 

FAKTA // Energiinnehållet i diesel mäts i MJ/l (Mega Joule/liter).

Vanlig diesel: 35,3 MJ/l. 

HVO 100: 34 MJ/l. 

Diesel med 7 procent RME: 33 MJ/l.

Vad skiljer den nya HVO100 från det som blandas i fossila bränslen i enlighet med reduktionsplikten?

– I en båt bör bara 100 procent HV0100 användas, även om bränslet går att blanda med blankdiesel. I  “vanlig”  diesel som du tankar på en landmack blandas dieseln upp med HV100 och RME – denna blandning är inte att rekommendera i en båt då nackdelarna av RME är ökad risk för beväxning i tanken.  

– Ren HVO100  (Hydrogenated vegetable oil) däremot är ett förnybart bränsle som i princip kan användas till alla dieselmotorer. Volvo Penta har godkänt HVO100 för alla sina motorer.  Bränslet har inte de negativa effekterna av RME utan är helt kompatibel med ren MK1-diesel, det som oftast kallas blankdiesel. 

LÄS MER: Ställ din fråga till Lars Lundbladh “Dr Diesel”.

– En av nackdelarna med HVO100 är ett högre pris än vanlig marindiesel. En annan nackdel är att packningsmaterial och slangar som tidigare har svällt vid kontakt FAME/RME kan krympa vid kontakt med HVO100 med läckage som följd. 

– I övrigt har denna diesel flera fördelar. HVO100 har en mycket lägre klimatpåverkan och är faktiskt bättre för motorn med mindre partikelutsläpp, längre hållbarhet, och så vidare. Vissa användare rapporterar att motorn går jämnare och släpper ut mindre sot än vad motorn gör med vanlig diesel.  

– Energiinnehållet är något mindre i jämförelse med MK1 diesel men HVO100 har ett väldigt högt cetantal som medför att den brinner mer effektivt och på så vis kompenserar sig själv med en effektivare förbränningsprocess. Cetantal är ett mått på tändvilligheten hos dieselmotorbränslen. Ju högre tändvillighet, desto högre cetantal. Ren HVO100 får därför anses som ett bra miljöval, men miljöpåverkan beror dock på vilka råvaror som används vid framställningen. 

Till sist: Vad tror du är framtiden? Kommer fossilbränslet att ersättas av miljövarianter till slut?

– Ja, kravet på att minska CO2-utsläppen kommer på sikt att kräva miljövänligare alternativ. Men man skall också komma ihåg att yrkestrafik, som till exempel fraktbåtar, är de som släpper ut mest CO2. Där kommer miljövänligare alternativ att vara ännu viktigare. Vem vet – vi kanske kommer tillbaka till seglande skepp i slutändan?


Text: Elinor Karlin • 2023-05-23
ArtiklarbränsleDoktor DieselFossila bränslenHVO100
Scroll to Top