Istappen på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Foto: Joakim Hermansson

Bränsle

Gröndiesel ska bli blå

Engagemanget kring gröndiesel visade sig efter en tidigare artikel i ämnet vara stort bland läsarna. Här kommer därför ytterligare fakta kring gröndieselns beskattning och innehåll.

Text: Joakim Hermansson • 2022-10-21 Uppdaterad 2022-10-21

Låt oss börja med beskattningen. Själva anledningen till att färga gröndieseln är just att särskilja denna lågbeskattade produkt från diesel som omfattas av full beskattning. I Praktiskt Båtägande nummer 10 (publicerades på webben 13/9) skrev vi att det är tillåtet för fritidsbåtsägare att köpa gröndiesel, men däremot förbjudet att ha den i tanken på sin fritidsbåt. 

Detta stämmer också i 99 fall av 100, men med ett viktigt undantag. Om din fritidsbåt är större än 4 x 12 meter är den per definition ett fritidsskepp, och då får du ha gröndiesel i tanken, men bara om du kan visa att du i efterhand har betalat in den skatt till Skatteverket som inte betalades vid tankningen. Enligt en handläggare på Skatteverket har man i detta fall fem dagar på sig att i efterhand betala in den saknade skatten.

LÄS MER: Fler kontroller av grön diesel väntas

Här på tidningen kan vi inte förstå varför man rimligen skulle vilja göra sig omaket att betala in skatt i efterhand som man lika gärna automatiskt hade kunnat betala direkt vid pumpen när man tankar, men det är alltså enligt Skatteverket ett fullt möjligt tillvägagångssätt för den som har ett fritidsskepp större än 4 x 12 meter.

Angående gröndieselns beskaffenhet så har gult och blått märkämne blandats in i dieseln så att den färgats grön. Gröndieseln är undantagen från den så kal-lade reduktionsplikten, som innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen genom inblandning av förnybara och fossilfria drivmedel. Gröndiesel behöver alltså inte innehålla något biodrivmedel.

– Bränslebolagen behöver varken lägga i HVO eller FAME i gröndieseln. HVO skulle jag som båtägare inte vara orolig över, men det är ju FAME som båtägarna inte vill ha. FAME står för fettsyra och metylester, som utomlands ofta är palmolja men som här hemma är rapsbaserad RME med bättre köldegenskaper. Den slipper man alltså i gröndieseln, förklarar Ebba Tamm som är produkt- och miljöexpert på branschorganisationen Drivkraft Sverige.

LÄS MER: Ont om diesel – kan höja priserna ännu mer

– Vanlig så kallad blankdiesel har inte FAME men säkerligen HVO, fortsätter hon och tillägger att om ett år kommer gröndieseln att byta färg till blå.

– Ja, i hela EU slopas det gula märkämnet och man kör bara med det blå från den 18 januari 2024, men förändringen påbörjas redan i oktober 2023.

När vi pratar med Ebba Tamm har hon just deltagit i ett seminarium med Kustbevakningen som bekräftat att kontrollerna av gröndieselanvändning kommer att utökas framöver. Tamm påpekar också att politikerna talat om att sänka reduktionsplikten för att hålla bränslepriserna nere.

– Sänks reduktionsplikten så minskar ju även prisskillnaden mellan gröndiesel och omärkt diesel, konstaterar hon.


Text: Joakim Hermansson • 2022-10-21
BåtnyttFossila bränslen
Rulla till toppen