Utnyttja din tid vid mastkranen väl - men låt dig inte stressas av eventuell kö. Säkerheten går först. Foto: Elinor Karlin

Artiklar

Så mastar du båten – komplett nybörjarguide

Att masta på båten kräver god planering och lite vana. Som nybörjare är det bra att tänka igenom alla moment noga och låta bli att masta på i stark vind. Här får du några värdefulla strategier.

Text: Johannes Nordemar • 2014-05-01 Uppdaterad 2023-05-26

När det gäller påmastning kan jag inte låta bli att tänka på en kompis som skulle masta på för första gången. Han hade börjat hissa upp masten när det plötsligt visade sig att tyngdpunkten hamnat fel och masten blivit för topptung. Med ett brak landade masttoppen i vattnet och mastfoten pekade snett uppåt. Den gången gick det bra eftersom ingen människa skadades.

En annan gång skulle jag själv få hjälp att manövrera en eldriven mastkran. Eftersom det går lite fortare med eldrift än med handvev var jag inte tillräckligt snabb i kommunikationen. Masten sänktes ned lite väl fort och det gick en flisa ur mastfoten. Den gången var det tur att ingen fot eller hand hamnade i vägen.

Slipp onödiga kötider

Just påmastningen är ett av vårens mest risk­abla moment, särskilt när det gäller stora master som kan väga över 100 kilo. Men har man förberett sig noga och arbetar systematiskt utan att stressa är det inga problem för tre personer att masta på en medelstor båt.

Börja med att tvätta masten och gör samtidigt en inspektion för att upptäcka eventuella skador. Syna vantens infästningar noga då det är en känslig del av masten. Smörj upp trissor och likränna med silikonspray och vantskruvar med olja. Lägg sedan masten på rygg, med likrännan neråt, och montera spridare, vant och stag. När masten är helt iordninggjord är det dags att lägga båten vid mastkranen. På så sätt slipper det bli onödiga kötider där.

Utse en arbetsledare

Man bör vara tre personer vid påmastning. En som leder arbetet och hela tiden håller i mastens nederdel, en som sköter mastkranen och en som assisterar genom att koppla på vant och stag.

För mast som står på däck gäller det att låta masten luta en aning utåt för att undvika att slå i masttoppen i mastkranen. Det gör man genom att börja koppla förstag, sedan vantet på yttersidan av båten, sedan akterstaget och sist vantet på båtens insida medan en person passar masttoppen.

När det gäller genomgående master gäller det att lägga båten med däckgenomföringen precis akter om mastkranen. Sedan ska masten hissas högt och sänkas ned genom däcket medan en person står inuti båt­en och passar mastens nederdel. Eftersom masten lutar en aning akterut går den fri från mastkranen. När masten stagats upp med toppvant och stag kan man lämna plats för nästa båt och göra resterande del vid bryggplatsen.

Kom ihåg att Tie-rods bara ska spännas upp så att de inte skramlar. De har till uppgift att se till att fallen inte lyfter däcket då fallen går i block strax utanför mastgenomföringen.

1. Tvätta masten och alla tillbehör med ett milt tvättmedel. Polera och vaxa vid behov.

2. Syna alla infästningar och leta efter sprickor och slitage. Kontrollera vajerlöpare och trissor.

3. Kontrollera stående rigg, stag och vant. Leta efter avbrutna kardeler. Böj vajern vid ändstycken för att se. Om vant ska bytas, gör det parvis.

4. Smörj vantskruvarnas gängor med vantskruvsolja alternativt fett.

5. Smörj likrännan och trissor med silikonspray.

6. Smörj rullfocksystemets kullager med vattenfast fett.

7. Lägg fram de verktyg du behöver.

8. Montera vant och stag. Vänd riggbulten för akterstaget med skallen in mot fallet så att inte fallet kan komma åt saxpinnen.

9. Montera spridarna och säkra riggbultarna med saxpinnar eller låsringar.

10. Se till att förstagsprofilen kan rotera fritt.

11. Skydda alla saxpinnar med tejp så att seglen inte kan ta skada.

12. Skydda även andra delar där seglen kan riskera att fastna.

13. Montera nedre delen av akterstaget på båten.

14. Fäst upp alla vant, stag och fall så att de inte hänger fritt under själva lyftet. Undantaget är förstagsprofilen som bör hänga lös.

15. Om båten inte ligger vid mastkranen är det dags att köra fram den. Lägg båten så att lyftöglan hamnar precis akter om mastfoten.

16. Surra fäststroppen strax över mastens tyngdpunkt och säkra ner mot vantspridarna. Det säkraste lyftet gör man med en bottentung mast.

17. Låt en person passa mastens nederdel och en andra person förstagsprofilen medan en tredje person hissar.

18. Kliv ombord med mastens nederdel. Låt en person hela tiden hålla i masten.

19. Sänk ner masten i mastfoten.

20. Låt en person koppla förstagsprofilen och säkra med saxpinne, medan en person ständigt passar mastens nederdel.

21. Koppla det yttre toppvantet och säkra med låsring.

22. Koppla akterstaget och säkra med låsring.

23. Eftersom masten fortfarande lutar en aning utåt slipper man bekymra sig om att slå i mastkranen. Se bara till att personen vid mastens nederdel inte lämnar sin plats.

24. Koppla slutligen det inre toppvantet medan en person passar masttoppen.

25. Förhoppningsvis klarar man detta utan att slå i masten i kranen.

26. Ta ner lyftstroppen medan en person klättrar upp och sätter fast vindexen.

27. Sedan kan båten flyttas till bryggplatsen. Där kopplas undervanten.

28. Koppla in elen till lanternorna.

29. Spänn upp toppvanten hårt. Men de ska gå att böja med handkraft. Använd en skiftnyckel så skadas inte vantskruvarna. Undervanten behöver inte spännas lika hårt.

30. Titta i likrännan så är det lätt att se om masten är rak. Justera formen med undervanten.

31. När rätt spänning uppnåtts, säkra vantskruvarna. Vill du veta mer om riggtrimning, sök på ”tumstocksmetoden” och ta reda på hur just din typ av rigg trimmas optimalt.

32. Montera till sist bom, skot och segel.


Text: Johannes Nordemar • 2014-05-01
ArtiklarGör det självLivetOmbordVårrustningGör det självPåmastningVårrustning
Rulla till toppen