Späckhuggare har blivit ett allt större problem längs med Atlantkusten. Nu släpps en app som ska underlätta i rapporteringen. Foto: Tim Cole/Unsplash

Båtnytt

App ska registrera närgångna späckhuggare

Späckhuggare fortsätter att utgöra ett farligt problem för långseglare utanför den iberiska Atlantkusten. Nu släpps en app som ska underlätta inrapporteringen.

Text: Elinor Karlin • 2023-05-31 Uppdaterad 2023-10-20

Den 24 maj blev ytterligare en segelbåt allvarligt utanför den iberiska Atlantkusten, efter att späckhuggare bitit sönder delar av skrovet. Segelbåten var 66 fot lång och seglade enligt Reuters under brittisk flagg utanför den spanska delen av kusten, när händelsen inträffade. Båten tog in vatten men kunde bogseras till fastlandet för reparationer.

Sedan 2020 har långseglare utanför den portugisiska, spanska och franska Atlantkusten plågats av närgångna späckhuggare. Det är dock ovanligt att båtarna skadas så allvarligt att de tar in vatten, även om många fått allvarliga roderskador och tvingats begära bogsering för att ta sig in i hamn igen. Nu har organisationen GT Orca Ibérica lanserat en app för långseglare, för att man enklare ska kunna rapportera in om de möter späckhuggare längs med den iberiska kusten. Dessutom publiceras här de senaste observationerna och även organisationens egen aktuella riskbedömning för olika områden.

”I mer än två år har vi drömt om att ha en applikation för mobiltelefoner, för att verkligen kunna underlätta arbetet med att rapportera in information. Detta för att vanliga människor själva ska kunna delta i vårt naturvårdsarbete”, skriver organisationen på sin hemsida.

TV: Här vattenfylls båten efter späckhuggarnas framfart

Appen lanserades i början av mars.

Ett typiskt beteende är att späckhuggarna simmar ikapp en båt till sjöss och biter sönder rodret. Många har tvingats begära bogsering in till fastlandet, även om en ännu större andel båtägare har klarat sig helt utan skador. Vad som ligger bakom beteendet är fortfarande oklart – men forskare är överens om att det inte handlar om att valarna skulle ha förväxlat båtarna med något annat. Det går heller inte att se att någon båttyp drabbats hårdare än andra, men det är viktigt att alla som ser späckhuggare i det här området rapporterar in sina observationer.

 • Cruising Association. Arbetar på ett AI-verktyg som ska analysera späckhuggarnas beteende. Fler rapporter behövs: https://www.theca.org.uk/orcas/reports
 • Orca Iberica. En sammanslutning av organisationer som bland annat forskar på späckhuggare. Publicerar varningar för vissa områden och har en interaktiv karta som visar var de senaste kända interaktionerna ägt rum: https://www.orcaiberica.org/last-interactions
I appen kan man bland annat se vilka vatten det är högre risk att röra sig i.

Vad ska man göra om man blir attackerad?

Atlantic Orca Working Group har tagit fram 8 punkter som man som seglare bör följa om man får närkontakt med späckhuggare.

 • Stanna båten, stäng av motorn, ta ner seglen. Stäng av autopiloten och släpp rodret – om omständigheterna tillåter det.
 • Kontakta myndigheter via 112 på telefon eller kanal 16 på VHF.
 • Håll dig undan från ratt eller rorkult och se upp för föremål som kan komma flygande som bom och inredning.
 • Skrik inte på djuren, rör dem inte på något sätt, kasta inget på dem. Håll dig så långt in från bordläggningen som möjligt.
 • Om du har en kamera försök att fotografera och filma djuren. Framför allt ryggfenan och den vita fläcken intill som kan användas för att identifiera enskilda djur.
 • Vänta tills de har tröttnat och testa sedan om rodret fungerar.
 • Om du inte kan styra, be om hjälp från sjöassistans.
 • Skriv upp datum, tid och position och rapportera ditt möte.
  Text: Viveka Ljungström

Text: Elinor Karlin • 2023-05-31
BåtnyttApparSpäckhuggare
Rulla till toppen