Sjöräddningssällskapet bekräftar att antalet sjöräddningar har ökat. Foto: Elinor Karlin

Båtnytt

Fler sjöräddningar under 2023

En ökning av sjöräddningsärenden sågs under 2023 och fritidsbåtar var överrepresenterade. Samtidigt meddelar Sjöräddningssällskapet att deras frivilliga sjöräddare utförde över 6 200 utryckningar under året.

Text: Elinor Karlin • 2024-02-13 Uppdaterad 2024-02-13

Sjöfartsverket rapporterar en ökning på över fem procent i antalet sjöräddningsärenden under 2023 jämfört med 2022, med 1 017 ärenden under det senaste året. Fritidsbåtar utgjorde majoriteten av dessa ärenden, och larmorsakerna varierade från maskin- och propellerhaverier till grundstötningar och påverkan av hårt väder.

– Den största delen av våra sjöräddningsärenden rörde likt tidigare år fritidsbåtar. Larmorsakerna har varierat, men det handlar framför allt om maskin- och propellerhaverier och grundstötningar, men också hårt väder, säger Mattias Hyllert, direktör för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddning.

Helikopterutryckningar minskade något till 467 under 2023, men var fortsatt nödvändiga i cirka 65 procent av fallen. Vissa län, som Västra Götaland och Kalmar, sticker ut med en ökning av sjöräddningsärenden. Trots detta noterar man över en femårsperiod minskningar för båda länen.

LÄS MER: Så många dog till sjöss under 2023

Från Sjöräddningssällskapets sida bekräftar man den generella trenden med en ökning av sjöräddningsärenden, speciellt bland fritidsbåtar. Totalt genomförde Sjöräddningssällskapets frivilliga 6 231 utryckningar under året. Av dessa var 1 191 räddningstjänstinsatser där liv var i fara, och 4 193 förebyggande utryckningar för att undvika akuta situationer.

– Det är små skillnader i antalet utryckningar, både vad det gäller förebyggande utryckningar och de insatser av mer brådskande karaktär. Men att skaffa sig kunskap om sjösäkerhet och även ha möjlighet att kunna larma minskar alltid riskerna för att hamna i sjönöd, säger Adam Goll Rasmussen, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Över 800 sjuktransporter utfördes av Sjöräddningssällskapet under 2023. Foto: Sjöräddningssällskapet

Sjöfartsverket hanterade även 602 flygräddningsärenden under 2023, en ökning med två procent jämfört med föregående år. Västra Götaland hade det högsta antalet ärenden med 101, följt av Skåne med 69. Militär luftfart var inblandad i flera ärenden, främst varningslarm som resulterade i landning utan anmärkning.

Ökningen av sjöräddningsärenden, särskilt från fritidsbåtar, indikerar behovet av ökad medvetenhet och säkerhetsåtgärder inom båtlivet. Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet betonar båda vikten av förebyggande åtgärder, utbildning om sjösäkerhet och snabb larmhantering för att minska risken för olyckor till sjöss. Med en ökad förståelse för de vanligaste orsakerna till sjöräddningsärenden kan man hoppas på ett säkrare och tryggare svenskt vattenliv framöver.

LÄS MER: Inga fler sjöräddningshundar utbildas

Sjöräddningssällskapets räddningstjänstuppdrag, förebyggande utryckningar och sjuktransporter under 2023 och 2022 indelat på regioner.

Region20232022
Västkusten18492017
Stockholm13141194
Mälaren644655
Östersjön560544
Norrlandskusten399395
Sydkusten311262
Öresund288321
Vänern237270
Vättern236233
Kalmarsund172154
Insjöar166193
Gotland5535
Totalsumma62316273
Källa: Sjöräddningssällskapet

Text: Elinor Karlin • 2024-02-13
BåtnyttSjöräddningSjöräddningssällskapetTransportstyrelsen
Rulla till toppen